Lai aktivizētu ēku renovāciju, rīko skaidrojošos seminārus

AKTUĀLI

24. novembrī SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” rīkoja sapulci Augšdaugavas novada Lociku ciema daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem. To vadīja “NPS” dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists Igors Gasanovs. Sapulces galvenais mērķis – informēt iedzīvotājus par energoefektivitātes programmu, iespēju saņemt ES fondu līdzekļus un īstenot siltināšanas projektus daudzdzīvokļu ēkās.

Piedalīšanās ALTUM programmā sniedz iespējas uzlabot ēkas vizuālo izskatu, tehnisko stāvokli un ekonomēt līdzekļus uz energoresursiem. Veicot pilnu daudzdzīvokļu ēkas renovāciju, tiek atjaunots jumts, renovēta un siltināta fasāde, veikta apkures sistēmas un ūdensapgādes sistēmas atjaunošana.

Kādēļ jārenovē padomju laikā celtā daudzdzīvokļu ēka?

Daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes programmu līdzfinansē ALTUM. No kopējās projekts summas (neieskaitot PVN) fonds atgriež iedzīvotājiem 49%. ALTUM apmaksās arī tehnisko dokumentāciju (energoaudits un tehniskais projekts), ja projekts tiks realizēts.

Padomju laiku celto māju tehniskais stāvoklis ir tik slikts, ka tajās ir jārenovē praktiski viss. “Lociku ciema Vienības ielas 4 daudzdzīvokļu ēka pati par sevi ir ļoti sliktā stāvoklī. Jumts, paneļu šuves, teritorija apkārt mājai, balkoni, kas drūp,” skaidro NPS speciālists, un iedzīvotāji klusi piekrīt teiktajam. Izmantojot ALTUM fonda līdzfinansējumu, projektā iespējams iekļaut arī nepilno ēkas renovāciju, ja iedzīvotāji spēs vienoties par šādu scenāriju. Iedzīvotāji, piemēram, bija neapmierināti ar savām kāpņu telpu durvīm. Kāds minēja, ka vienā no daudzdzīvokļu māju kāpņu telpām Locikos nav margu! Pa šādu kāpņu telpu pārvietoties ir bīstami dzīvībai. Vienam dzīvoklī ir karsti, citam auksti. Vienā dzīvoklī rodas pelējums, citos dzīvokļos labi jūtas ar veciem padomju tipa koka logiem, kas laiž cauri aukstumu. Šādas bija iedzīvotāju sūdzības. Labāk tomēr būtu veikt pilnu mājas renovāciju, jo tādējādi iespējams atrisināt praktiski visas problēmas daudzdzīvokļu ēkā.

Veicot renovāciju, būs iespējams nomainīt novecojušo un mūsdienām neatbilstošu apkures sistēmu ēkā. Tiks nomainītas ne tikai caurules, bet arī baterijas, kā arī uzstādīti alokatori. Pateicoties alokatoriem būs iespēja pašam regulēt siltuma patēriņu katrā dzīvoklī, kas sniegs ekonomiju.

Kādēļ nepieciešama tehniskā dokumentācija?

Energoaudits tiek veikts, lai noteiktu problemātiskās vietas ēkā. Speciālists noteiks, kas konkrētajā mājā ir veicams vispirms, lai uzlabotu tās stāvokli. Mājai tāpat būs jāveic tehniskā apskate. Tehnisko apskati veic, lai noteiktu mājas konstrukcijas elementu drošību. Iespējams, ēkai jāveic fasādes nostiprināšanas pasākumi. Saskaņā ar jauniem Ministru kabineta noteikumiem, šo procesu jāveic katrai daudzdzīvokļu ēkai reizi desmit gados. Kad paveiks šos darbus, tālāk tiks rīkots konkurss uz projekta izstrādi. Turpina I. Gasanovs: “Tehniskās dokumentācijas izstrādi apmaksā paši iedzīvotāji, taču pastāv iespēja noslēgt līgumu ar NPS. Realizējot daudzdzīvokļu ēkas renovāciju, saskaņā ar vienošanos, NPS uzņemsies tehniskās dokumentācijas apmaksu iedzīvotāju vietā.“ Šāda vienošanās var tikt realizēta, ja daudzdzīvokļu ēkā nav līdzekļu vai nepietiek līdzekļu mājas uzkrājuma fondā. Ja iedzīvotāji paši apmaksā tehniskās dokumentācijas izstrādi, tad pēc ēkas renovācijas ALTUM atgriež šos līdzekļus mājas fondā.

Kas notiek pēc tehniskās dokumentācijas izstrādes?

Kad tehniskā dokumentācija izstrādāta, jāsasauc dzīvokļu īpašnieku kopsapulci (nepieciešami 50% + 1 vai 100%, ja māja nav sadalīta īpašumos).

Kā apmaksāt kredītu par renovāciju?

Pēc iepirkuma izsludināšanas noskaidros pretendentu, kas veiks būvdarbus. Tiks izvēlēts tas komersants, kurš piedāvās izdevīgāko cenu. Kredītu renovācijai piedāvā trīs bankas – Swedbank, Citadele un SEB. Ja banka atsaka izdot daudzdzīvokļu ēkai kredītu, šādu iespēju piedāvā ALTUM. “Varu uzreiz nomierināt iedzīvotājus, ka kopējie rēķini nepieaugs. Pēc renovācijas, piemēram, būtiski samazinās siltuma rēķini. Teorētiski, ja kādā mājā pirms renovācijas par siltumu maksāja 100 eiro, tad pēc renovācijas tas jau ir divas reizes mazāk vai vēl mazāk. Kopā ar kredīta atmaksu kopējais rēķins parasti ir līdzīgs, kā bija līdz šim. Kredīta atmaksa vidēji tiek rēķināta uz 5 – 6 gadiem. Pēc tā atmaksas paliks tikai zemie rēķini un skaista, energoefektīva un izrenovēta māja,” teic. I. Gasanovs.

Vai iedzīvotājiem būs jāmaina visi logi?

Obligātas prasības visu logu nomaiņai daudzdzīvokļu ēkā, veicot renovāciju nav. Viss būs atkarīgs no iedzīvotāju lēmuma. Ja iedzīvotāji lems, logus nomainīs vai nu visai mājai uzreiz, vai nemainīs, un katrs dzīvos ar tiem logiem, kādi viņam ir patlaban.

Vai pēc ēkas fasādes siltināšanas neveidosies “termosa” efekts?

Veicot ēkas renovāciju, tā tiek aprīkota ar ventilējamo fasādi.

Vairāk informācijas par ALTUM programmu, pieteikšanās procesu, biežākos jautājumus un citu svarīgu informāciju par daudzdzīvokļu ēku renovāciju meklējiet: www.altum.lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/daudzdzivoklu-maju-energoefektivitate-2022-2026

Iznāks krāsojamā grāmata “Izkrāso Sēliju!”