Lāču pamatskolas skolotāju izglītojošais pasākums

Izglītība

Vislietainākajā dienā devāmies braucienā uz Gārsenes muižas
pili, tā ir Sēlijas pērle. Mūs, Lāču pamatskolas skolotājus, nenobaidīja kaprīzie laikapstākļi, galvenais – atpūta jautrā kompānijā. Gārsenē mūs sagaidīja laipnā pils pārvaldniece Dace, pateicamies viņai par interesanto ekskursiju pa muižas teritoriju, pils telpām, kur redzējām kultūrvēsturisko pieminekli podiņu krāsni. Pabijām muzejā, kur apkopoti materiāli par Gārsenes vēsturi un Gārsenes pamatskolu. Devāmies pastaigā pa dabas taku, izstaigājām baronu pastaigas takas. Pastaigas laikā ieraudzījām interesantas lietas: barona akmens krēslu, altārakmeni, Lutausi, Vistas kāju, raganas binokli un māju, Dainu akmeni un vēl daudzus citus objektus. Par dižkokiem un dižakmeņiem dzirdējām Daces interesanto stāstījumu. Mūsu kolektīvs pateicīgs brauciena organizētājiem skolotājai Annai Koroļkovai un skolas direktoram Andrim Meškovskim, kā arī pagasta autobusa šoferim. Tā bija izzinoša, izklaidējoša ekskursija pa Aknīstes novadu pirms došanās atvaļinājumā.

Kā metāllūžņi kļūst par mākslu