Lāčplēša dienas atceres pasākums Kalupē

AKTUĀLI

10. novembra vakarā kalupieši organizēja Lāčplēša dienas atceres pasākumu. Visi pasākuma dalībnieki satikās ziedu nolikšanai un svecīšu iedegšanai pie pieminekļa 20.gadsimta cietušajiem kalupiešiem un upuriem. Visus klātesošos uzrunāja Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele. Viņa uzsvēra, ka tradīcija atdot godu kalupiešiem, kuri cīnījās par Kalupi, par novadu, par visu Latviju, ir ļoti svarīga un to nedrīkst aizmirst. Varoņus godāja arī ar klusuma brīdi.

Pēc ceremonijas visi devās uz Kalupes Vissvētākā Altāra Sakramenta Romas katoļu baznīcu, kur notika svētku koncerts. Koncertā piedalījās Kalupes katoļu baznīcas draudzes ansamblis, Brigita Madelāne, vīru vokālais ansamblis “Čvartaks” un Špoģu Mūzikas un mākslas skolas akordeonisti. Pēc koncerta notika lāpu gājiens uz Baltaču kapiem, kurā notika atceres brīdis Broņislava Šaršuna piemiņas vietā.

Baltaču kapos tika nolikti ziedi, nodziedāta Valsts himna. Ceremonijas beigās visus klātesošos uzrunāja Daugavpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Rasčevskis, kurš uzsvēra, ka kalupieši var būt lepni ar to, ka Broņislavs Šaršuns bija tieši šī pagasta iedzīvotājs.

FOTOGALERIJA

Svinīgie pasākumi Daugavpils novadā