Lāčplēša diena Naujenes pamatskolā

Izglītība

Ir tikai viena Latvija

Un citas nav nekur.

Tā nāk no senču zemes dzīlēm

Un debesīm kas kopā tur.

/A.Eglītis/

Novembri var dēvēt par svētku mēnesi, jo kalendārā ir divas Latvijas valstij nozīmīgas svinamās dienas, 11. novembris – Lāčplēša diena un 18. novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena, kuras liek aizdomāties, kā un kur mēs dzīvojam, kādi ir mūsu varoņi un kādi esam mēs paši.

Lāčplēša diena ir viena no viszīmīgākajām dienām, kuru atceramies un atzīmējam saistībā ar Brīvības cīņām. Tā ir arī Latvijas armijas diena, Lāčplēša kara ordeņa svētki, kad godinām neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvaru pār Bermonta karaspēku 1919. gada novembrī.

Kā katru gadu, arī šogad mēs skolā atzīmējām Lāčplēša dienu. 11. novembrī visa skolas saime pulcējās skolas aktu zālē, lai atcerētos un pieminētu drosmīgos kareivjus, kas cīnījās par Latvijas brīvību. Mēģinājām kopīgi noskaidrot, kas ir Lāčplēsis, kāpēc mums ir tāda Lāčplēša diena, kā mēs to atzīmējam. Runājām par Lāčplēša Kara ordeņiem un skatījāmies video. To visu atcerēties mums palīdzēja vēstures skolotāja Inga Čalenko un 7. klases skolnieks Mihails Isačenko.

Pasākuma turpinājumā, izmantojot uz spēlēm balstīto mācību platformu Kahoot tika pārbaudīta skolēnu uzmanība un zināšanas, kā arī prasme ieklausīties un atcerēties to, kas par Latvijas vēsturi un brīvības cīņām ticis stāstīts skolas pasākumā un pārrunāts stundās. Viszinošākie 6.-9.kl. grupā: 1.vieta – Diāna Lapiņa (9.kl.), 2.vieta –Timurs Lapkovskis (6.kl.), 3. vieta - Rihards Teivāns (9.kl.). Savukārt 1.-4.kl. grupā 1.vietu ieguva Jonass Lapiņš (1.kl.), 2.vieta Diānai Jaņevičai (3.kl.) un 3.vieta Jegoram Panovskim (3.kl.).

Naujenes pamatskolai Lāčplēša dienā ir svēta un skaista tradīcija – visam skolas kolektīvam plecu pie pleca doties lāpu gājienā apkārt skolai, tā pieminot un godinot Brīvības cīņu dalībniekus. Tā ir tradīcija, kura spēj mūs – ikvienu Naujenes pamatskola skolēnu un skolotāju – apvienot kā nedalāmu veselumu. Radīt to kopības sajūtu ar siltuma, pozitīvisma un patriotisma sajūtu. Kopā mēs varam daudz! Gājiena priekšgalā svinīgi tika nests Latvijas valsts karogs. Gaiši degošajās lāpās ielikām savu cieņu un sirds siltumu par godu Latvijas brīvības cīnītājiem.

Pēc šādiem kopā pavadītiem piemiņas brīžiem skolēnos gadu gaitā izveidojas patiesa izpratne par vēstures notikumiem, kā arī atziņa, ka, neskatoties uz lieliem šķēršļiem vai pārspēku, ja vien ir mērķis, vēlme un sapņi, kurus īstenot, tad cilvēks var visu.

Lai spoži spīd gaismiņas brīvībai, nesavtībai un vienotībai!

Alita Kokina, Naujenes pamatskolas skolotāja

Jāzeps Lācis un viņa dzimtas stāsts