Kopā varam palīdzēt

AKTUĀLI

Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas Jauniešu nodaļas pārstāvji no 16.  līdz 18.augustam viesojās Sociālajā Centrā "Kauguri", kur notika LSKJ  brīvprātīgo apmācības. Šo apmācību laikā jaunieši uzzināja, kā strādāt komandās un kā paļauties uz komandas dalībniekiem neatkarīgi no tā, cik cieši viņus pazīsti. Apmācību dalībnieki izprata, cik svarīgi būt mentāli veselam cilvēkam un iemācījās sniegt pirmo palīdzību cietušajiem.

Liels paldies LSKJ vadītājai Sigitai Skujiņai un LSKJ padomes priekšsēdētājai Marionai Baltkalnei par interesanti organizētajām LSK brīvprātīgo apmācībām.

LSK Višķu Jaunatnes nodaļas  brīvprātīgā Anastasija Kosiņa 

Aicina apgūt teorētiskas un praktiskas zināšanas par vēsturiskajiem koka būvgaldniecības izstrādājumiem un to restaurācijas pamatprincipiem