Komiteju sēdes

AKTUĀLI

21. decembrī Daugavpils novada domē notiks pastāvīgo komiteju sēdes.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja – plkst. 9.00,

Sociālo un veselības jautājumu komiteja – plkst. 10.00

Tautsaimniecības komiteja – plkst.11.00,

Finanšu komitejas sēde - plkst. 12.30.

 

Paziņojums par rekreācijas meža “Daugavpils” apsaimniekošanas plānu