Komiteju sēdes

AKTUĀLI

Š. g. 23. janvārī Daugavpils novada domē notiks komiteju sēdes.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde – plkst. 9.00;

Tautsaimniecības komitejas sēde – plkst. 9.30;

Apvienotā finanšu komitejas sēde - plkst. 10.00.

Lielā ūdens iesvētīšana Višķos