Komiteju sēdes

AKTUĀLI

15. februārī Daugavpils novada domē notiks pastāvīgo komiteju sēdes.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja – plkst. 10.30

Sociālo un veselības jautājumu komiteja – plkst. 11.00

Tautsaimniecības komiteja – plkst.11.30

Finanšu komitejas sēde - plkst. 12.30

Notikušas novada čempionāta florbolā 1. sabraukuma spēles