Komiteju sēdes

AKTUĀLI

16. februārī Daugavpils novada domē notiks pastāvīgo komiteju sēdes.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde notiks plkst. 10.00

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde – plkst. 11.00

Tautsaimniecības komitejas sēde – plkst. 11.30

Finanšu komitejas sēde - plkst. 12.30

 

Mūsdienu deju festivāls "Snow Dance 2017"