Komiteju sēdes

Pagastu un pilsētu ziņas

20.aprīlī Daugavpils novada domē notiks pastāvīgo komiteju sēdes.

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde – plkst. 11.00
Tautsaimniecības komiteja – plkst.11.30
Finanšu komitejas sēde - plkst. 12.30.

Naujenes Kultūras centrs ieskandināja Lieldienas