Kalupes pamatskolas mazpulcēni pārgājienā tiešsaistē ,,Pārgājiens ar garšu!”

Izglītība

27.septembrī aktīvākās Latvijas Mazpulku komandas devās aizraujošā rudens pārgājienā tiešsaistē ,,Pārgājiens ar garšu!”

No 132.Kalupes mazpulka startēja divas komandas -  Bernards Jaunošāns,Maksims Sidorevičs, Anastāsija Sidoreviča, Maksims Ivanovs, Eduards Gadzāns, Oļesja Kļementjeva, Jana Šupiņa, Sofija Sprudzāne, Aleksandrs Kļementjevs, Daniels Sprudzāns un pats jaunākais mazpulcēns Veronika Lukaševiča.

Pārgājiena organizatori- Latvijas Mazpulka Saulesdārza komanda bija rūpīgi saplānojuši pārgājiena norisi.

Pārgājiena laikā komandas saņēma 3 lielos uzdevumus un 5 ,,ekspress” uzdevumus WhatsApp  grupā ,,Pārgājiena uzdevumi trešdienā”. Uzdevumu atbildes - video un foto vajadzēja nosūtīt WhatsApp grupā ,,Pārgājiena atbildes trešdienā”.

Uzdevumi bija ļoti dažādi. Kā atzīst mazpulcēni, interesanti bija veidot no dabas materiāliem vēja zvanu, nofotografēt visas komandas atspulgu, atrast lietas pēc attēliem un iesūtīt interesantāko, atrast dzīvnieku pēdu nospiedumus un atpazīt tos.  Grūtāk bija izpildīt uzdevumu ,,Jautrie pavāri”.

Pārgājiens noslēdzās ar  pikniku.

Šogad piknika iedvesmotājs bija Renārs Purmalis, kurš ir pavārs un grāmatas “Gatavo dabā” autors. Renārs sagatavoja video, kurā varēja smelties iedvesmu idejām, kas piemērotas pārgājiena piknikam. Ēdām pašu izaudzētos gurķīšus, tomātiņus, cepām ugunskurā desiņas. Tapa mūsu komandas piknika ēdiens ar pārgājiena garšu- cepti kartupeļi oglēs.

Paldies visiem pārgājiena dalībniekiem par dalību, izturību, atjautību, radošumu, atraktivitāti un noietajiem 5 kilometriem!

Ejam dabā un baudām krāsaino rudeni! Pārgājienu finansiāli atbalstīja Meža attīstības fonds.

132. Kalupes mazpulka vadītāja Inese Sauša

Kalupes pamatskolas mazpulcēni - Miķeļdienas gadatirgū