Kalkūnes pagasta jaunieši piedalījās projektā “100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai!”

AKTUĀLI

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” visa 2018. gada garumā īstenoja projektu “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai.” Šī projekta galvenais mērķis bija pilnveidot LSK brīvprātīgo kustības uzskaites sistēmu un īstenot jaunas iniciatīvas sabiedrības iesaistīšanā brīvprātīgā darbā, īpaši attālos Latvijas reģionos. Projekta īstenošanas vieta bija visa Latvija un tajā varēja piedalīties ikviens, kam ir vēlme palīdzēt citiem. Projekta galvenās aktivitātes akcijas “Manas 100 brīvprātīgā  darba stundas Latvijai” laikā bija aicināt Latvijas iedzīvotājus veikt brīvprātīgo darbu vismaz 100 stundu apjomā kā dāvanu Latvijas valsts simtgadei.

Tā kā Kalkūnes pagastā pēdējā laikā ir ļoti daudz brīvprātīgo jauniešu, kas labprāt velta savu brīvo laiku palīdzot citiem, arī Kalkūnes pagasta jaunieši nolēma piedalīties šajā akcijā un veltīt savas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai dzimšanas dienā. Gada laikā jaunieši reģistrēja savas paveiktās brīvprātīgā darba stundas kopējā sistēmā, līdz sakrāja visas 100.

Uz noslēguma pasākumu akcijas “Manas 100 brīvprātīgā  darba stundas Latvijai” devās seši jaunieši no Kalkūnes pagasta un jauniete no Demenes. Pasākums norisinājās 30.oktobrī  Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā un sākās ar “Latvijas Sarkana Krusta” prezidenta V. Jaksona uzrunu. Jauniešus uzrunāja arī Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta eksperte Alma Brinkmane.  Pasākuma laikā tika sumināti visi brīvprātīgie, kuri bija sakrājuši 100 un vairāk brīvprātīgā darba stundas. Pateicības rakstus un vērtīgas dāvanas saņēma arī Kalkūnes pagasta aktīvākie brīvprātīgie. Visiem brīvprātīgajiem par godu ar mūziku priecēja grupa Astro’n’out.

Visi pasākuma dalībnieki tika sumināti un sveikti, daudz pateicības vārdu tika veltīti katram brīvprātīgajam. Ikvienam bija liels prieks atrasties šajā pasākumā, jo pasākuma atmosfēra bija vārdiem neizsakāma, sajūta, ka esi vienā no valsts modernākajām ēkām un skats uz naksnīgo  Rīgas pilsētas panorāmu no Gaismas pils  augstākā stāva, sajūsmināja visus pasākuma dalībniekus. Gribētos pieminēt, ka Daugavpils novads kopumā akcijas ietvaros reģistrēja 830 brīvprātīgā darba stundas un iekļuva astoņu aktīvāko Latvijas novadu sarakstā. Lai pietiek spēka Daugavpils novada brīvprātīgajiem darboties arī turpmāk un katra diena ir jaunu sasniegumu pilna!

Informāciju sagatavojusi:
Natālija Polovaja
Kalkūnes pagasta jaunatnes lietu speciāliste 

NMMS audzēkņi guva pieredzi meistarklasēs