NMMS audzēkņi guva pieredzi meistarklasēs

Kultūra

No 28. - 31. oktobrim Naujenes Mūzikas un mākslas skola organizēja Vroclava Karola Lipinka Mūzikas akadēmijas (Polija) profesora Rišarda Žolidzievska meistarklašu un koncertu ciklu “Mācīšanas metodikas daudzveidība pūšaminstrumentu spēlē”. Pasākumā notika Rišarda Žoledzievka koncerti (koncertmeistars NMMS skolotājs Gļebs Beļajevs) Daugavpils Universitātē un Naujenes kultūras centrā. Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem bija iespēja piedalīties meistarklasēs saksofona spēlē.

Sadarbības ietvaros plānots 2019. gadā organizēt Naujenes MMS skolotāju dalību konferencē un koncertos Vroclavā.

Latvju spēka zīmes piekariņu radošā darbnīca