Kalkūnes jauniešu centra jaunieši aicina vienaudžus piedalīties pārgājienu ciklā “Zaļā ekspedīcija”

AKTUĀLI

Kalkūnes jauniešu centra jaunatne aicina Medumu, Sventes un Kalkūnes pagasta jauniešus no 13 līdz 25 gadiem piedalīties pārgājienu ciklā “Zaļā ekspedīcija”, aktivitātē, kura tiek organizēta Eiropas Solidaritātes korpusa jauniešu projekta “Kopā” ietvaros.

Pārgājienu norises laiki:

2022. gada 19.augusts - plkst. 14.00 – Pārgājiens Kalkūnes pagasta teritorijā

2022. gada 20.augusts - plkst. 14.00 – Pārgājiens Sventes pagasta teritorijā

2022. gada 29.augusts - plkst. 14.00 – Pārgājiens Medumu pagasta teritorijā

Par konkrētiem maršrutiem dalībnieki tiks iepazīstināti vēlāk. Pārgājienu laikā jaunieši uzzinās daudz jaunas informācijas par Kalkūnes, Sventes un Medumu pagastiem, to vēsturi, būs tuvāk dabai, pa ceļam tiks piedāvātas dažādas aktivitātes, kuru mērķis ir sadraudzēt visus jauniešus, iepazīstināt vienu ar otru, maršruta galamērķī tiks piedāvātas aktivitātes, saistītas ar videi draudzīgiem paradumiem, mākslu, kā arī saliedēšanu veicinošās aktivitātes.

Pārgājiena dalībniekiem iesakām ģērbt ērtus, izturīgus apavus, ūdens necaurlaidīgas vējjakas, garās bikses. Sliktu laikapstākļu gadījumā pārgājieni var tikt pārcelti uz citiem datumiem, iepriekš informējot piereģistrētos dalībniekus.

Aicinām interesentus reģistrēties, aizpildot anketu līdz 2022. gada 17.augustam https://ieej.lv/KOPA_KJC_Zala_ekspedicija.

Projekta "Kopā" galvenais mērķis ir izmantojot neformālās izglītības metodes saliedēt Medumu, Sventes un Kalkūnes pagastu jauniešus vienā jauniešu kopienā, sniedzot jauniešiem līdzvērtīgas iespējas attīstīt sevi un pilnveidot savas prasmes. Sadarbība ir vissvarīgākais projekta mērķis, jo tikai sadarbojoties jauniešiem būs iespēja sasniegt uzstādīto mērķi, un izmantot visas iespējas, kuras viņiem tiks sniegtas katrā no trīs jauniešu centriem. Projektu “KOPĀ” īsteno Augšdaugavas novada Kalkūnes jauniešu centra jaunieši.

Projektu “KOPĀ” līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.


Kontaktinformācija:
Natālija Polovaja
Jaunatnes lietu speciāliste
natalija.polovaja@augsdaugavasnovads.lv 
+371 27122115

Andrejs Rucko
Jaunatnes lietu speciālists
andrejs.rucko@augsdaugavasnovads.lv 
+371 28469958

Informāciju sagatavoja: Kalkūnes jauniešu centra jaunatnes lietu speciālists  Andrejs Rucko

Aicinām pieteikties skatuves runas konkursam “Zelta sietiņš”