Kā saņemt ES atbalsta paku

AKTUĀLI

16. maijā valdībā pieņemts rīkojums Nr. 276 (prot. Nr. 26 25. §) Par Eiropas Sociālā fonda Plus programmu materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam. 2023. gada 1. jūnijā valdībā tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 381 “Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumu grozījumi).

MK noteikumu grozījumi paredz, ka:

  1. Programmas atbalstu tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kuras atbilst:
  2. trūcīgas mājsaimniecības statusam;
  3. krīzes situācijā nonākušām mājsaimniecībām;
  4. maznodrošinātas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 376 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 264 euro).
  5. Programmas atbalstu tiesīgi saņemt Ukrainas civiliedzīvotāji Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma izpratnē.

Vienlaikus MK noteikumu grozījumi paredz pārejas nosacījumus no Fonda uz Programmu. Noteikts, ka mājsaimniecība, kurai pašvaldības sociālā dienesta izsniegtā izziņa par trūcīgas, maznodrošinātas vai krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības statusu ir spēkā līdz 2023. gada 30. aprīlim, 31. maijam vai 30. jūnijam, un kura nav saņēmusi visu atbalsta apjomu Fonda ietvaros, var saņemt to divu mēnešu laikā pēc minētās izziņas derīguma termiņa beigām, nepārsniedzot Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 381 30. punktā minēto izziņas termiņam atbilstošo komplektu skaitu. !Pašvaldību sociālajiem dienestiem nav jāpagarina vai no jaunā jāsniedz izziņas. Klienti saņem pakas uz iepriekš minēto izziņu pamata.

Ņemot vērā Programmas uzsākšanos, lūdzam uz pašvaldību sociālo dienestu izsniedzamajām izziņām maznodrošinātām mājsaimniecībām (kurās ienākumi nepārsniedz 376 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 264 euro), kurām attiecīgā statusa spēkā stāšanās sākuma datums ir š.g. 1. jūnijs, veikt norādi/ atzīmi “Mājsaimniecība atbilst ESF+ Programmas atbalsta saņemšanas nosacījumiem saskaņā ar 21.06.2022. Ministru kabineta noteikumu Nr. 381 “Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam īstenošanas noteikumi” 4.1.3. apakšpunktu”.

Atskatoties uz paveikto Naujenes dienas centrā