Atskatoties uz paveikto Naujenes dienas centrā

Sociālais darbs un veselība

Ievērojot mūsu centra tradīcijas, arī šogad 31.maijā Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrā norisinājās senioru saiets, kur seniori prezentēja gada laikā paveikto darbu un jaukā kolektīvā pavadīja laiku.

Ar sirsnīgiem vārdiem seniorus uzrunāja Augšdaugavas novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova, Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne un Naujenes SPSPC vadītāja Laura Jakovļeva. Pasākumā piedalījās centra radošie kolektīvi, kur katrs kolektīvs uzstājās ar savu priekšnesumu. Dejotāju kolektīva “Smaids” (vadītājs Olegs Zaharņovs) uzstāšanās radīja vienreizējo svētku noskaņojumu un prieka sajūtu. Vokālais ansamblis “Rasa” (vadītāja Olga Pankova) priecēja skatītājus ar savām mīļākajām un skanīgajām dziesmām dažādās valodās. Sporta aerobikas grupa fizioterapeites Anastasijas Mihailovas vadībā ar savu dinamisko uzstāšanos iedvesmoja klātesošos vairāk uzmanības veltīt aktīvam dzīvesveidam. Pasākuma vadītāji, aktīvākie dienas centra seniori, Svetlana Tsyganova un Olga Baranovska uzturēja pozitīvu noskaņojumu zālē. Dienas centrā viesojās Skrudalienas dienas centra darbinieki un klienti. Tas ir viens no sadarbības un radošiem modeļiem, kas nodrošina klientiem iespēju integrēties sabiedrībā. Nepiespiesta un labvēlīga atmosfēra radīja visiem priecīgu noskaņojumu. Pasākums noritēja daloties sajūtās, notikumos un atmiņās.

Augšdaugavas novada Sociālā dienesta

Sociālā darbiniece

Svetlana Zinkeviča

Esi drošs Ilūkstē!