Jauniešu organizācija Piedzīvojumu Garāža aicina Ilūkstes novada jauniešus uz aktīvo jauniešu motivējošo saliedēšanās pasākumu

AKTUĀLI

Lai saliedētu un motivētu Ilūkstes novada jauniešus, Biedrība Piedzīvojumu Garāža sadarbībā ar Augšdaugavas novada pašvaldību  organizē saliedējošas un motivējošas aktivitātes 5. maijā, aicinot ikvienu  novada jaunieti kopīgi piedalīties un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. 

Projekta mērķis ir atkarību izraisošo vielu lietošanas mazināšana sabiedrībā un jauniešu vidū un to motivēšana fiziski aktīvam dzīvesveidam.

Piedzīvojumu Garāža sadarbībā ar Augšdaugavas novada  pašvaldību, 05. maijā laika posmā no  plkst. 13.00 līdz 19.00 Jaunatnes radošajā kvartālā Ilūkstē, uz aktivitātēm un saliedējošu dienu aicina  iesaistīties jauniešus no novada.

Galvenās aktivitātes tiks balstītas uz jauniešu saliedēšanu, motivēšanu un lietderīgu aktīvu kopā pavadītu laiku.

Mūsu mērķis ir veidot motivējošu un sadarbībspējīgu vidi jauniešiem. Motivācija ir vēlme darboties. Tas ir būtisks elements jauniešu mērķu noteikšanā un sasniegšanā. Es uzskatu, ka motivācija ir viena no cilvēka uzvedības virzītājspēkiem. Tās trūkums var izraisīt garīgas slimības, piemēram, depresiju vai mentālās veselības problēmas, kas ir visai aktuāla tēma jauniešu vidū.  Jauniešiem motivācija ir svarīga, lai veidotu veselīgus ieradumus un attīstītu jaunas idejas.  Tās noslēpums ir veicināt iekšējo motivāciju – atbalstīt un palīdzēt pašdisciplīnas attīstībā. Projekta aktivitāšu galvenais mērķis ir paaugstināt dalībnieku motivāciju aktīvi iesaistīties savas dzīves veidošanā, pārliecības un domāšanas attīstīšanā, mērķu izvirzīšanā un sasniegšanā. Tāpēc baudām silto laiku un ikviens  jaunietis tiek gaidīts 05.05. uz aktīvo kopā būšanu” aicina Biedrības Piedzīvojumu Garāža projektu vadītāja Baiba Zalcmane.

Projekts īstenots Eiropas Savienības fonda projekta  „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novada Ilūkstes apkārtnē” Nr.9.2.4.2/16/I/058 ietvaros

Informācijai: Baiba Zalcmane , 27511378

                      Jānis Čaplinskis, 28747959

Olimpiskā diena Špoģu vidusskolā