Jaunieši piedalījās projekta “Pasaules ap mums” konferencē

Izglītība

20. un 21.oktobrī  projekta “Pasaules ap mums” ietvaros norisinājās konference Daugavpils Universitātes studiju un pētniecības centrā "Ilgas", ko organizēja biedrība “Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs”.

Konferencē piedalījās kopumā 43 dalībnieki -  jaunieši, skolotāji, projekta darba grupa un Daugavpils Universitātes pētnieki.  Konferencē uzstājās   akadēmiķis, Daugavpils Universitātes rektors Arvīds Barševskis, Dzīvības zinātņu un   tehnoloģiju institūta direktors  Uldis Valainis un  projekta eksperts Oļegs Borodins. Jaunieši  iepazinās ar Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centra “Ilgas” zinātniskās darbības virzieniem, kā arī stāstiem par pētnieku piedalīšanos ekspedīcijās uz bioloģiskās daudzveidības karstajiem punktiem.

Tika pārrunāti projekta rezultāti, tajā skaitā atsevišķu ziņojumu veidā, notika apaļā galda diskusija, kurā tika apspriesti iespējamie iNaturalist un PlutoF izmantošanas varianti skolēnu pētnieciskajā darbībā, grūtības, ar kurām saskārās projekta dalībnieki dabas datu reģistrēšanas procesā un iespējamie risinājumi.

Dalībnieki piedalījās  apmācību seminārā par projekta laikā saņemto datu analīzi un  atskaišu sagatavošanu.  Jaunieši iesaistījās  pasākumos, kas veicināja prasmes strādāt komandā.  Konferences noslēgumā tika apbalvoti projekta aktīvākie  individuālie  dalībnieki un komandas. Individuālajā ieskaitē 1.vietu ieguva Emma Zdanovska, 2. vieta – Oļesjai Kovaļevskai, 3.vieta - Ņikitam Kazakevičam, 4. vieta - Janai Kovaļevskai! Komandu ieskaitē 1.vietu ieguva komanda "LillyBebriki" no Špoģu vidusskolas, 2. vieta –komandai "Flora" no Daugavpils Centra vidusskolas, 3.vieta - komandai "5 centi" no Ilūkstes Raiņa vidusskolas, 4. vieta - komandai "Iespēju" no Daugavpils Iespēju vidusskolas!

Ar projekta ietvaros izmantotajām populārākajām  dabas novērojumu aplikācijām iNaturalist un PlutoF, kā arī ar to lietošanas pamācībām var iepazīties šeit  https://bit.ly/3XB3ud7. Izmantojot zināšanas par iNaturalist aplikāciju, ikviens var praktiski iesaistīties bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā, reģistrējot, fotografējot  pēc iespējas vairāk augu un dzīvnieku sugu un apvienojot savu interesi pret dabu ar  praktisku palīdzību zinātniekiem.

Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds projektu konkursa aktivitātes "Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana" ietvaros. 

Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs

projekta jaunatnes lietu speciāliste Aija Sauļeviča


Zemgales vidusskolas skolēni viesojās Naujenes novadpētniecības muzejā