Jaunieši pēta Augšdaugavas novada kultūras mantojuma vērtības

AKTUĀLI

2022. gada sākumā Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde izsludināja skolēnu zinātniskās pētniecības konkursu “Augšdaugavas novada kultūras mantojuma vērtību izpēte”, kura mērķis ir vairot Augšdaugavas novada iedzīvotāju izpratni un zināšanas par sava novada bagāto kultūras mantojumu, saglabājot un popularizējot kultūrvēsturisko mantojumu un ar to saistītās nemateriālās un materiālās liecības, īpašu uzmanību pievēršot dzimtu stāstiem, vietējām tradīcijām un sadarbībai ar šo tradīciju kopējiem, lokālai vēsturei un dažādu novada vēsturisku faktu apzināšanai un izpētei.

Konkursā tika aicināti piedalīties 7. – 12. klašu skolēni, darbu iesniegšana norisinājās līdz 31. maijam. Kopumā tika iesniegti 8 dalībnieku zinātniskās pētniecības darbi par dažādām tēmām – ievērojamām Augšdaugavas novada personībām (skolotāju Jāzepu Ivsiņu, fotogrāfu Ignatu Minkeviču, ilgdzīvotāju Veru Fiļmanoviču), kultūrvēsturiskām vietām – Tabores muižu, ģimenes relikvijām – monētām, izšūtu dvieli, kas nodots no paaudzes paaudzē, kā arī nemateriālo kultūras mantojumu – Nīcgales pagasta šūpuļdziesmām un ucināmajām dziesmām.

Šī gada maijā konkursa darbu izvērtēšanas komisija nolēma, ka Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde visiem dalībniekiem organizēs 3 dienu semināru. No 20. līdz 22. jūnijam jaunieši kopīgi darbojās seminārā, kura programma bija piepildīta ar dažnedažādām aktivitātēm – ekskursijām, radošajām darbnīcām un meistarklasēm, lekcijām, kvestiem un pat meditāciju!

Semināra pirmā diena norisinājās Vaboles pagastā, Skrindu dzimtas muzejā, kur dalībnieki muzeja vecākās speciālistes Ilzes Ozoliņas vadībā aplūkoja muzeja ekspozīcijas, iepazina Skrindu dzimtas vēsturi, bet vēlāk piedalījās audējas Daces Teivānes meistardarbnīcās – mācījās aust jostas, lupatu deķīšus un rokassprādzes. Noslēgumā Skrindu dzimtas muzeja direktore Anna Lazdāne aicināja dalībniekus pašiem gatavot un mieloties ar latgaliešu tradicionālo ēdienu – komām!

Semināra otrā diena tika pavadīta Raiņa mājā Berķenelē Vasaras saulgriežu noskaņās. Muzeja galvenā speciāliste Eva Bogdāne aicināja dalībniekus izstaigāt Raiņa bērnības takas, uzzināt par rakstnieka dzīves laiku Berķenelē ar kvesta elementiem un baudīt multisensoro meditāciju. Turpinājumā Raiņa mājas Berķenelē direktore Inese Bērziņa, atklājot Raiņa dzīves laika spilgtākās lappuses ar stāstījumu par Danskas puķi, aicināja jauniešus radoši izpausties ziepju gatavošanas un koka dedzināšanas darbnīcās, kā arī iesaistīja pagalma pušķošanā ar Jāņu zālēm. Šī diena jauniešiem bija ļoti piesātināta, jo nodarbības nodrošināja ne tikai Raiņa mājas Berķenelē darbinieces, bet arī Daugavpils Universitātes profesore Maija Burima, kas radošās rakstniecības meistarklasēs mudināja šķetināt Raiņa daiļrades intertekstuālos tīklus, kā arī sniedza plašu, aizraujošu ieskatu Raiņa un Aspazijas biogrāfijas intriģējošākajās lappusēs. Savukārt pēcpusdienā seno prasmju darbnīcā KLĒTS augu un koku pazinēja un dziednieka Ritvara Toča vadībā norisinājās Vasaras saulgriežu radošā meistarklase. Ritvars Točs pulcēja ne tikai semināra dalībniekus, bet arī citus interesentus, aizrautīgi stāstot par dažādu augu un koku vilnām, to dziednieciskajām īpašībām un sasaisti ar latviešu folkloru.

Semināra pēdējā diena tika pavadīta Naujenē, Vasargelišķos un Slutišķos. Diena iesākās Naujenes novadpētniecības muzejā, kur dalībniekus sagaidīja vecākā muzeja speciāliste Māra Kampāne un aicināja doties izzinošā ceļojumā, apskatot visas ekspozīcijas un izstādes. Vēlāk jaunieši devās tematiskā ekskursijā “Livonijas ordeņa Dinaburgas mūra pils” un iepazina Daugavas loku ieskauto Naujenes pagastu un tā kultūrvēsturiskās un dabas vērtības, kas noslēdzās Vasargelišķu skatu tornī, kur visi ar lielu interesi klausījās stāstu par dabas parku “Daugavas loki”. Ekskursija turpinājās kempingā “Daugavas loki”, kur izbraukumā ar kuģīti ikviens varēja aplūkot Daugavas ainavas no citiem rakursiem.

Noslēgumā, veidojot jāņuzāļu pušķus un vācot zāļu tējas, semināra dalībnieki nonāca Slutišķos, kur pēc nelielas ekskursijas pa vecticībnieku sādžām notika apbalvošana. Visi dalībnieki Upānu sādžā no Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes vadītājas Ināras Mukānes saņēma pateicības balvas, taču pirmo trīs vietu ieguvēji tika apbalvoti ar lielveikala “DEPO” dāvanu kartēm. 3. vietu par pētniecisko darbu “Neizpetītais kultūras mantojums man blakus jeb Silenes vēsture caur fotoaparāta stiklu” ieguva Silenes pamatskolas audzēknis Artjoms Geiko, 2. vietu par darbu “Ievērojami cilvēki manā dzimtā:  tā, kuru apsveica  Latvijas prezidents” ieguva Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja skolniece Darja Petrova un godpilno 1. vietu par zinātniskās pētniecības darbu “Šūpuļdziesmas un ucināmās dziesmas Augšdaugavas novada Nīcgales pagastā” ieguva Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolniece Anete Marija Tamane.

Ināra Mukāne pateicās visiem dalībniekiem un pedagogiem par sniegto ieguldījumu Augšdaugavas novada kultūras mantojuma vērtību izpētē un aicināja ikvienu arī nākamgad piedalīties šajā konkursā. Semināra dalībnieki un organizētāji šķīrās ar cerībām tikties nākamgad, un visi viens otram novēlēja lustīgus Līgo svētkus!

Raiņa mājas Berķenelē galvenā speciāliste Eva Bogdāne
e-pasts: eva.bogdane@augsdaugavasnovads.lv
mob. t.: 26638038
 

Galerijā — Ineses Bērziņas, Evas Bogdānes un Marijas Petrovskas foto.

Saeima 1. lasījumā apstiprina pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā