Izzinošs pasākums bērniem Jaunsventes parkā

AKTUĀLI

Pasniegti pašvaldības Pateicības raksti par drosmi un pašaizliedzību