Izveidota Dienvidlatgales Sarkanā Krusta komiteja

AKTUĀLI

6. oktobrī Augšdaugavas novada kultūras centrā “Vārpa” notika Latvijas Sarkanā Krusta starpkongresa konference. Tajā piedalījās Sarkanā Krusta Augšdaugavas komiteja, Daugavpils komiteja un Krāslavas komiteja.

Sarkanā Krusta konferencē piedalījās Augšdaugavas novada domes pārstāvji – novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Aivars Rasčevskis, Sociālās komitejas vadītājs un novada domes deputāts Aleksejs Mackevičs, Sociālā dienesta vadītāja un LSK Augšdaugavas komitejas vadītāja Anna Jegorova. Tāpat konferenci apmeklēja LSK Ģenerālsekretārs Uldis Līkops un LSK prezidents Viktors Jaksons. No Krāslavas Sarkanā Krusta ieradās tā izpilddirektore Sandra Molotoka, bet no Daugavpils – Sarkanā krusta komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka. Konferencē piedalījās arī Saeimas deputāte Alīna Gendele un Daugavpils pilsētas domes deputāti.

Līdzīgas konferences notiek reizi piecos gados. Pēdējo reizi tā notika 2019. gadā. Šoreiz konferencei bija cits formāts - tika pieņemts lēmums par trīs  komiteju apvienošanu. Minēto trīs komiteju vietā tika izveidota Dienvidlatgales Sarkanā Krusta komiteja. Pirms tam, pārējos Latvijas novados notika līdzīgas apvienošanās. Tādējādi Latvijā darbosies sešas Sarkanā Krusta komitejas – Rīgas, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Latgales un Dienvidlatgales.

“Darbs Sarkanajā Krustā man pazīstams jau no 1974. gada. Nevienu gadu neesmu izkritusi no šī darba. No 2009. gada vadu Daugavpils novada, vēlāk Augšdaugavas novada Sarkanā Krusta komiteju,” skaidro Anna Jegorova. Viņa teic, ka apvienošanā palīdzēs startēt lielos projektos, ar lielāku finansējumu. Tāpat būs lielākas iespējas sadarbībai ar ārzemju partneriem, kā arī lielākas iespējas atbalstam un palīdzībai iedzīvotājiem.

“Augšdaugavas novadam ir paveicies, ka LSK Augšdaugavas komiteju un Sociālo dienestu vada viena persona – Anna Jegorova. Viņa ir pieredzējis speciālists sociālajā jomā. Augšdaugavas novadā notiek ļoti daudz pasākumu sadarbībā ar LSK. Pateicība Sarkanajam Krustam par izcilu sadarbību ar Augšdaugavas novadu,” teic Aleksejs Mackevičs.

Dienvidlatgales komitejas izpilddirektore būs Helēna Soldatjonoka, savukārt komitejas priekšsēdētāja Anna Jegorova.

Pirms apvienošanās balsojuma, konferences dalībnieki prezentēja atskaites par paveikto katrā no komitejām pēdējos četros gados.

LSK Ģenerālsekretārs Uldis Līkops: “Šī apvienošanās stratēģija ir 2017. gadā LSK kongresā apstiprinātā stratēģija, kas sakrīt ar Starptautiskā Sarkanā Krusta stratēģiju. Apvienošanās mērķis ir stiprināt Sarkanā Krusta darbību, veidojot stiprākas reģionālās struktūrvienības. Šāds process notiek visā pasaulē.” Viņš atzīst, ka Latvijas Sarkanais Krusts nesaņem finansējumu nedz no valsts, nedz no ārvalstu valdībām tiešo finansējumu nesaņem. Visa darbība notiek pateicoties ziedotājiem – juridiskām un fiziskām personām.

Vēlāk notika LSK XX kongresa delegātu vēlēšanas, LSK komitejas padomes vēlēšanas un LSK komitejas padomes priekšsēdētāja vēlēšanas, kā arī LSK padomes vēlēšanas.

Nākamais lielais Latvijas Sarkanā Krusta pasākums būs kongress, kas notiks 8. decembrī Rīgā.

Latvijas Sarkanais Krusts, ir daļa no Starptautiskās Sarkanā Krusta kustības, kas dibināts 1918. gada 20. novembrī. Latvijā tajā ir gandrīz 20 000 biedru un sešas LSK komitejas, kas koordinē nodaļu darbu. 

Teksts, foto: D. Bitiņš

Grāfu Borhu mantojums un skrejriteņi