Grāfu Borhu mantojums un skrejriteņi

Izglītība

25. septembrī kultūrizglītības programmas  "Latvijas skolas soma" ietvaros Randenes pamatskolas 5.-8. klašu skolēni devās uz Varakļāniem - uz grāfu Borhu pili, lai iepazītos ar viņu atstāto mantojumu.

Tikšanās laikā ar muižu, skolēni uzzināja, ka viens no slavenākajiem muižas īpašniekiem bijis Mihaels Jans. Viņu droši var saukt par  Eiropas mēroga zinātnieku Latvijā, bija pietuvināts Polijas-Lietuvas galma aprindām, ļoti labi izglītots cilvēks, ceļotājs un diplomāts, arī dzejnieks. No saviem ceļojumiem vedis mājās grāmatas, minerāliežus un stādus parkam, ko veidojis ap muižas ēku. Tajā laikā viņš bija sešpadsmit zinātņu un mākslas akadēmiju biedrs, studējis mineraloģiju, ģeoloģiju. Diemžēl tagad lielākā daļa viņa mantojuma ir zudusi.

Pēc iepazīšanās ar Borhiem un viņu pili, skolēnus gaidīja ekskursija pa Varakļāniem uz skrejriteņiem. Pēc tās bija upes pārvarēšana un kopīgs ugunskurs. Garīgās aktivitātes mijās ar fiziskām.

Sk. Ilona

Saistošo noteikumu projekts par grozījumiem pašvaldības nolikumā