Izskanējis skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš 2023”

AKTUĀLI

22. septembrī notika Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes un Raiņa mājas Berķenelē organizētais skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš”, kurā piedalījās 40 skolēni no Augšdaugavas, Jēkabpils, Balvu, Krāslavas, Rēzeknes, Līvānu un Preiļu novada, kā arī Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm. Dalībnieki uzstājās trīs grupās: 2. – 4. klašu, 5. – 9. klašu un 10. – 12. klašu grupa.

Konkurss tiek rīkots jau kopš 2001. gada ar mērķi popularizēt Raiņa un Aspazijas literāro un kultūrvēsturisko mantojumu, vienlaikus sekmējot Augšdaugavas novada, kā arī citu Latgales reģiona novadu un pilsētu izglītības iestāžu bērnu un jauniešu skatuves runas prasmju attīstību, emocionālo un radošo pašizpausmi.

Konkursa dalībnieku dzejas un prozas fragmentu priekšnesumus vērtēja žūrija, kuru vadīja Augšdaugavas novada kultūras centra “Vārpa” direktore Inta Uškāne, žūrijā darbojās Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne, aktieris, orators un pasākumu vadītājs Raitis Zapackis, Daugavpils Universitātes Latviešu literatūras un kultūras katedras docente, Dr. philol. Rudīte Rinkeviča, Augšdaugavas novada Izglītības pārvaldes interešu izglītības metodiķe Inese Zuģicka, kultūras centra “Vārpa” teātra trupas “Trešais variants” dalībniece, latviešu filoloģe Anita Lipska.

Pēc visu dalībnieku uzstāšanās žūrija devās apspriesties un noteikt laureātus. Tikmēr klātesošos uzrunāja Latvijas radio balss un pasaku autors Raitis Zapackis, kurš jauniešiem un skolotājiem sniedza vērtīgus padomus, kā kļūt par oratoru un izteiksmīgi deklamēt dzejoļus vai prozu. Raitis Zapackis jau vairāk kā trīs gadus ir pazīstams pasaku stāstnieks, arī pats raksta pasakas bērniem un tās atskaņo Latvijas radio ēterā. Raitis izveidojis savu facebook lapu, kur var sekot dažādiem jaunumiem, pasākumiem un dzirdēt arī pasaku lasījumus. Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Raitis Zapackis piedāvā novadīt skolās bērniem nodarbību “Pasakas no pirmsākumiem līdz mūsdienām”, kuru laikā skolēni izzina latviešu tautas un pasaules pasaku vēsturi, klausās latviešu tautas pasakas lasījumos un uzzina daudz interesanta par pasaku rakstīšanas algoritmu un pasaku nepieciešamību mūsdienās.

Viņš atzina, ka pats nekur nav speciali mācījies runāt, bet balss ir viņa darba instruments. Jau 23 gadus Raitis strādā Latvijas radio ēterā, vadot raidījumu “Klasika”, lasa pasakas, vada pasākumus un dzied. No bērnu dienām pats mēdzis klausīties pasakas, kas ierakstītas vinila platēs, mācījies no Latvijas leģendām Veras Singajevskas, Tālivalda Āboliņa, Gundara Āboliņa un Harija Misiņa. Raitis pamācīja klātesošos, ka ir svarīgi runājot mainīt intonāciju, tembru, tempu un noskaņu. Jācenšas izmantot balss diapazonu no ļoti zemām līdz ļoti augstām skaņām. “Es ieteiktu skolēniem un skolotājiem klausīties šos vecos ierakstus, kas atrodami youtobe, jo no tiem var ļoti labi mācīties,” teica Raitis Zapackis. Viņš arī ierosināja, mācoties runāt cilvēkiem priekšā, veikt ierakstus, lai varētu apskatīties uz sevi no malas, analizēt kļūdas. “Klausieties, vai jums patīk tas, ko dzirdat. Es tā mācījos runāt – vai vajag augstāku vai zemāku balsi, kur vajag pauzēt, vai izrunāju visus burtus, vai katrs vārds beidzas ar izskaņu, vai teikumi savienoti vienā stāstījumā. To labi var dzirdēt ierakstos.” Lai iemācītos attīstīt savu dikciju, viņš ieteica katram mājās trenēties, runājot ļoti aktīvi kustināt visu muti - lūpas, mēli, žokļus - tā, lai vēlāk sāp žokļi. Ļoti labi palīdzot arī žestikulācija, taču ar to nedrīkst pārspīlēt. “Noteikti vienmēr taisna mugura, centieties ievilkt īsas straujas ieelpas,” pamācīja pasaku teicējs. Viņš iedeva klātesošajiem uzdevumu – nolasīt vienu un to pašu pasakas fragmentu dažādās noskaņās – ar dusmām, ar smiekliem, ar kaisli vai bēdām.

Pirms paziņot žūrijas lēmumu, konkursa dalībniekus uzrunāja Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne: “Mums visiem ir jārada māksla, jo māksla ir svarīga katru dienu. Paldies jums par to, ko šodien darījāt mākslas labā, tas patiešām bija izcili. Man bija prieks ieklausīties katra jūsu teiktajā Raiņa un Aspazijas tekstā, jo jūs to darījāt mākslinieciski, nebaidoties no savām jūtām.”  Viņa vēlēja jauniešiem saudzēt un audzināt savu balsi, būt stingriem ar to un paust ar balsi mīlestību, jo balss ir skaistākais instruments, ko varam lietot mūsu dzīvē. Viņa pateicās visiem konkursa dalībniekiem, pedagogiem un vecākiem, kas atbildīgi gatavojās konkursam.

2.–4. klašu grupā galveno balvu ieguva Kristaps Boldāns no Balvu sākumskolas 3. klases, 5. – 9. klašu grupā balvu ieguva Rēzeknes valsts 1. ģimnāzijas 9. klases skolniece Nikola Princova, bet 10. – 12. klašu grupā – Salas vidusskolas 10. klases skolnieks Francis Alužāns.

Speciāla balva kā īpaša pateicība tika pasniegta Salas vidusskolas skolniecei Paulai Beļauniecei, kurai trūka pavisam maz, lai iegūtu galveno balvu 2.-4. klašu grupā.  

Visi konkursa dalībnieki saņēma Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes pateicības rakstus un dažādu autoru grāmatas, savukārt konkursa laureāti tika apbalvoti ar tēlnieces Mairitas Folkmanes veidoto speciālo konkursa balvu “Zelta sietiņš”.

Teksts, foto: Inese Minova

Jaunieši spēlēja futbolu ar deputātiem