Izlaidums Naujenes PII “Rūķītis”

Izglītība

Smaidi, saule, siltu smaidu!
Savam saules bērniņam.
Nēsā, saule, saules bērnu
Savā zelta saujiņā!
(J.Rainis)

27. maijā Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” beidzot pienāca ilgi gaidītājs izlaidums mūsu gudrajiem, mīļajiem, nepacietīgajiem, laimīgajiem bērniem. Šogad 41 audzēknis – 17 smaidošas meitenes un 24 zinātkāri zēni, kuri ar lepnumu varēja teikt: paliec sveiks bērnudārzs, es jau tūdaļ būšu pirmklasnieks!

Svētku lentītes un sacirtoti matiņi, džentlmeniska stāja, ziedu smarža un krāsaini baloni, tas viss deva ļāva vēlreiz iejusties skaistajā zelta dzīves posmā, ko visi saucam par bērnību. Šī bija neaizmirstama un skaista svētku diena visiem.

Bērnudārzā katra diena ir pilna pārsteigumiem un arī šajā svētku dienā bērni bija sagatavojuši viesiem koncertu, kurā viņi pastāstīja par to, kāda bija ikdiena bērnudārzā, kā viņi atpūtās, priecājās un cik ļoti, ļoti viņi vēlas iet uz skolu. Izlaiduma kulminācijai bērni sagatavoja nākotnes modes skāti. Aksesuāru somu un cepuru tapšanā piedalījās interešu izglītības skolotāja Anita Jasinska un mūsu absolventi.

Lai bērniem bērnudārzā pavadītais laiks paliek atmiņā kā skaists bērnības piedzīvojums. Vecākiem novēlām, lai nekad nepietrūkst izturības un mīlestības, mazos ciparu un burtu gariņus lolojot!

Paldies visiem iestādes darbiniekiem par sirsnību, mīļumu un kopīgo veikumu šajā mācību gadā!

Paldies vecākiem par labajiem vārdiem, atbalstu un sadarbību!

Visiem vēlam jauku , raibu un piedzīvojumiem bagātu vasaru!

Iestādes administrācija

Vecāku talka Ilūkstes PII "Zvaniņš"