Izglītojošs pasākums Skrindu dzimtas muzejā

AKTUĀLI

Biķernieku pamatskola īstenos Izglītības un zinātnes ministrijas pilotprojektu