Īpašuma atsavināšanas komisijas sēde

Darba kārtība