Informācijai

AKTUĀLI

Saskaņā ar Daugavpils novada domes 2019.gada 31.oktobra lēmumu Nr. 1797 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LATGALES LAIKS” kapitāla daļu pārdošanas noteikumu apstiprināšanu", ar kuru tika apstiprināti SIA "LATGALES LAIKS" pašvaldības kapitāla daļu pārdošanas noteikumi, Daugavpils novada pašvaldība paziņo par pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārdošanas procesa uzsākšanu saskaņā ar iepriekš minētajiem kapitāla daļu pārdošanas noteikumiem. Ar noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv vai Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

VUGD 2.decembrī organizē konsultāciju dienu par dūmu detektoriem