Informācija tiem, kam vētra un krusa nodarījusi postījumus

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības iedzīvotāji aicināti līdz 16. augusta plkst. 12.00 vērsties pašvaldībā ar iesniegumu vētras radīto seku apzināšanai un zaudējumu novērtēšanai. Iesniegumus var sūtīt elektroniski ar elektronisko parakstu uz savu pagastu (e-pasta adreses skatīt sadaļā Pagasti) vai pašvaldības centrālo administrāciju: pasts@augsdaugavasnovads.lv, kā arī var iesniegt klātienē pagastā vai pašvaldības centrālajā administrācijā Daugavpilī, Rīgas ielā 2, 1. stāva foajē pie konsultanta, tālrunis uzziņām 654 22 238.

Iesniegumā jānorāda fiziskas personas vārds, uzvārds, adrese, tālruņa nr., e-pasts, deklarētā dzīvesvieta, nekustamā īpašuma atrašanās vieta, adrese, īpašumam nodarīto bojājumu apkopojums, obligāti jāiesniedz bojātā jumta seguma platība kvadrātmetros. Iesniegumam obligāti jāpievieno fotofiksācija – izdrukātā veidā klātienē vai elektroniski uz e-pastu kopā ar iesniegumu!

Līdz 16. augustam ieskaitot pašvaldības speciālisti apsekos iedzīvotāju īpašumus, kas cietuši no krusas un vētras, lai aplēstu aptuvenās zaudējumu izmaksas.

9. augustā finanšu ministrs Arvils Ašeradens tikās ar pašvaldību vadītājiem, kuru teritorijas visvairāk ir skārusi pirmdienas vētra. Puses vienojās par vienoto pieeju primārās palīdzības sniegšanā cietušajām mājsaimniecībām un iedzīvotājiem, kas pašvaldībām būtu jānodrošina nekavējoties. Sanāksmē piedalījās arī Augšdaugavas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins.

Individuālām dzīvojamām mājām un dārza mājiņām vienreizējais atbalsts varētu tikt nodrošināts, piešķirot atbalstu līdz 3 000 eiro, nepārsniedzot 20 eiro par kvadrātmetru. Savukārt daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem atbalsts būtu nodrošināts līdz 20 eiro par jumta kvadrātmetru.

Starptautiskās nometnes ietvaros pēta ebreju vēsturi