Informācija e-adreses lietotājiem   

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība informē e-adreses lietotājus, ka  nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumi un cita veida vēstules, dokumenti no citām valsts iestādēm vairs netiek nosūtīti uz klienta iepriekš norādīto e-pasta adresi, ja klients par to nav veicis norādi, kad izveidoja e-adresi. Uz e-pastu var saņemt paziņojumus par jauniem e-adreses ziņojumiem. Kā to panākt, var izlasīt https://latvija.gov.lv.

Ja jums ir izveidota e-adrese, tas nozīmē, ka oficiālo korespondenci no valsts un pašvaldību iestādēm turpmāk saņemsiet savā e-adreses kontā (Latvija.gov.lv e-adreses pastkastītē), kā arī varēsiet nosūtīt oficiālu vēstuli iestādei, zinot tās nosaukumu vai reģistrācijas numuru. Par to, ka varat uzsākt saraksti ar iestādēm, liecina oranža poga “Rakstīt”, kuru nospiežot varēsiet sastādīt jaunu e-adreses ziņojumu.

Būtiskākā informācija, kas Jums jāzina lietojot e-adresi

Jūsu e-adrese ir:

• Jūsu personas kods (bez defises), ja e-adresi izveidojāt sev kā fiziskai personai

• Jūsu uzņēmuma reģistrācijas numurs, ja e-adresi veidojāt juridiskai personai

Nosūtot e-adreses ziņojumu iestādei, jūsu e-adrese automātiski tiks pievienota nosūtītajā vēstulē un iestāde to redzēs.

Lai iestāde varētu jums nosūtīt vēstuli uz e-adresi, tai ir jāzina jūsu personas kods vai reģistrācijas numurs juridiskās personas gadījumā un jūsu e-adreses kontam jābūt aktīvam (ieslēgtam).

Atbilstoši Oficiālās elektroniskās adreses likuma 5.panta 1.daļai visām valsts iestādēm (e-adreses likuma 1.panta 6.punkts) ir pienākums izmantot e-adresi un atbilstoši šī paša likuma 12.panta 1.daļai valsts iestādēm ir pienākums sazināties un sūtīt vēstules fiziskai vai juridiskai personai uz e-adresi, ja tāda ir izveidota un ir aktīva.

Saņemtajiem e-adreses ziņojumiem piekļūt un tos atvērt var tikai autentificējoties ar kvalificētu personas elektroniskās identifikācijas līdzekli. To nosaka e-adreses likums. Šobrīd šādi līdzekļi ir: eID, eParaksts, eParaksts mobile. Ar bankas autentifikāciju e-adresei būs iespējams piekļūt tad, kad konkrētā banka tiks reģistrēta kā kvalificēts elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs atbilstoši Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumam un tās izsniegtie identifikācijas līdzekļi būs kvalificēti atbilstoši šim likumam.

Uz e-pastu var saņemt paziņojumus par jauniem e-adreses ziņojumiem, bet e-adreses ziņojumus nevar pārsūtīt uz personisko e-pastu, jo e-adreses sistēma ir slēgta sistēma un tādā veidā tā ir pasargāta no nesankcionētas un neadresētas komunikācijas.

E-adresi var izmantot arī viedtālrunī, tikai autentifikācijai ir jāizmanto eParaksts mobile, kas viedtālrunī ir tik pat ērts, kā bankas autentifikācija.

Aicinām pieteikties peldētmācības nodarbībām bērniem