Ilūkstes PII “Zvaniņš” iesaistās Latvijas Veselības sporta nedēļā

Ilūkste

Latvijas Veselības sporta nedēļa, jeb MOVE Week, ir ikgadējs Eiropas mēroga pasākums, kura mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs. Mūsu iestāde atsaucās uz LTSA aicinājumu piedalīties Latvijas Veselības sporta nedēļā no 16. oktobra līdz 22. oktobrim.

Mūsu pasākuma moto: “Soli pie solīša liekam savam kustību priekam”.

Pasākuma plāns bija raits un piepildīts. Katru rītu mēs iesākām ar kopīgu rīta vingrošanu iestādes sporta laukumā. Pirmdien pievērsāmies sportiskām aktivitātēm svaigā gaisā – stafetes, kustību rotaļas, šķēršļu joslas pārvarēšana. Otrdien bija jāveic, atbilstoši vecumam un spējām, pēc iespējas vairāk pilnu apļu apkārt iestādei – “Veselības apļi”. Trešdien pārgājienu diena “Rudenim pa pēdām”. Ceturtdienu veltījām veselīgam uzturam, veselīgiem našķiem. Latvijas Veselības un sporta nedēļu noslēdzām ar aktīvu un enerģisku zumbu bērniem un iestādes darbiniekiem.

Šīs nedēļas ietvaros arī vecākus aicinājām pievērsties sportiskām aktivitātēm kopā ar bērniem. Ir prieks par paveikto, un paldies visiem maziem un lieliem dalībniekiem, kuri piedalījās veselības un sporta nedēļas pasākumos.

Ilūkstes PII "Zvaniņš" sporta skolotāja Lolita Millere

Administratīvās komisijas sēde