Ilūkstē tika atklāts Tūrisma informācijas punkts

AKTUĀLI

20. jūlijā Ilūkstes pilsētas administrācijas pārstāvji, ka arī ciemiņi no tuvākajiem pagastiem ieradās Ilūkstes Tūrisma informācijas punktā, lai piedalīties tā atklāšanā. Ilūkstes pilsētas administrācijas vadītāja Ieva Strode atzīmēja, ka tūrisma punkta izveide plānos jau bija sen. 2020. gadā pateicoties LEADER projektam izdevās šo ēku savest kartībā, un vienā no telpām tika iekārtots Tūrisma punkts. “Novēlu, lai tūristi brauc uz mūsu pilsētu un centrs attīstās, bet pārejās ēkas telpās būs iespēja darboties biedrībām,” teic I. Strode.

Galvenais centra uzdevums ir sniegt informāciju par tūrisma objektiem Ilūkstē, kā arī apkārt esošiem pagastiem, objektiem. Vēl viens no uzdevumiem tūrisma punktam ir sadarboties ar Augšdaugavas novada pašvaldības iestādi “TAKA”, veicināt tūrisma attīstību Ilūkstē un tās apkārtnē. “Līdz šim tūrisma punkts Ilūkstē neeksistēja, līdz ar ko nav pieejama arī informācija par tūristiem kā tādiem, no kurienes viņi ir, ko apceļo utt. Tūrisma punkta izveide ļaus apkopot datus par viesiem, kas pie mums brauc,” skaidro Tūrisma attīstības un mārketinga speciāliste Evita Kuļikovska, kas uzsākusi darbu jaunajā tūrisma punktā. Kā nozīmīgākās tūrisma vietas viņa atzīmē tieši kultūrvēsturiskos objektus: ”Tuvākajā apkārtnē ir daudz interesantu tūrisma objektu, kas aktīvi darbojas, gan Bebrenē, gan Dvietē, Subatē un citviet ir dažādi objekti, kurus mēs popularizēsim kopā ar Ilūkstes objektiem. Liekam lielas cerības uz Ilūkstes klosteri.” Klosteris kalpos par enkurobjektu tūrisma attīstībā Ilūkstē. Patlaban ir atsegti baznīcas fragmenti, kurus atrādīs tūristiem, bet vēlāk attīstīsies arī klostera ēka. Idejas par tās izmantošanu ir dažādas. Klosterī varētu ierīkot tavernu, amatniecības veikaliņu, kvestu istabas u.c. Blakus klosterim kādreiz atradās baznīcas dārzs, kuru varētu atjaunot, kā arī pastāv iecere attīstīt Ilūkstes upē esošo saliņu.

Sadarbojoties ar citiem tūrisma punktiem, tiek plānots izveidot jaunus tūrisma maršrutus pa Ilūksti, kā arī apkārtnē esošiem objektiem.

☎Tālr.: 20217070


Darba laiks*:
P.: 8.00 - 16.30
O.: 8.00 - 17.30
T.: 8.00 - 16.30
C.: 8.00 - 16.30
Pk.: 8.00 - 15.30
Se.: slēgts
Sv.: slēgts
*iespējamas izmaiņas

Atrašanās vieta

Ideja par tūrisma informācijas centra izveidi Ilūkstē jau sen figurēja Ilūkstes novada pašvaldības plānošanas dokumentos un pašvaldības vadības un speciālistu prātos, tomēr ilgu laiku nevarēja atrast tā izveidei piemērotas telpas. 2017.gadā pašvaldība ieguva īpašumtiesības ēkai Brīvības ielā 3, Ilūkstē, kam ir ļoti laba atrašanās vietā – tā atrodas pilsētas centrā, tai ir ērta piekļuve un viegla sasniedzamība. Tomēr tā kā ēkas tehniskais stāvoklis nebija apmierinošs un konkrētajā brīdī pašvaldībai nebija papildus resursu, lai veiktu šīs ēkas telpu renovāciju, ideja uz brīdi tika “atlikta malā”. 2020.gadā pašvaldībai radās iespēja startēt LEADER programmā un piesaistīt ES finansējumu, lai realizētu vēl kādu aktuālu ieceri – Ilūkstes pusē darbojas daudzas aktīvas biedrības un nevalstiskās organizācijas, tomēr tām trūka piemērotas tikšanās vietas, kur sanākt kopā un darboties. Tāpēc tika pieņemts lēmums startēt iepriekš minētajā programmā un mēģināt piesaistīt finansējumu ēkas Brīvības ielā 3, Ilūkstē telpu renovācijai un radīt vietu, kur vietējie aktīvie iedzīvotāji, uzņēmēji un NVO var sanākt kopā, radīt jaunas idejas un darboties, attīstot Ilūkstes pilsētas un tās apkārtnes potenciālu un sekmējot iedzīvotāju iesaisti vietējās kopienas aktivitātēs.

Diemžēl Covid-19 vīruss un tā dēļ noteiktie ierobežojumi ietekmēja cilvēku iespēju sanākt kopā, tāpēc ēka ilgāku laiku netika aktīvi izmantota. 2021.gada nogalē Ilūkstes pilsētas administrācijas speciālistiem radās iecere, ka, lai mudinātu cilvēkus nākt un darboties uz izremontētajām telpām un tās izmantot, ir jāpaplašina telpu pielietojums, kā arī ēkā pastāvīgi būtu jāatrodas cilvēkam, kas iedrošina un atbalsta vietējos entuziastus. Lai ieceri īstenotu, pilsētas administrācija vērsās pie Augšdaugavas novada pašvaldības vadības ar priekšlikumu izveidot amata vienību “tūrisma un mārketinga speciālists”, kura pienākumu divi būtiskākie uzdevumi būtu darbs ar vietējām biedrībām un NVO, kas nāk uz izremontētajām telpām un darbojas, un otrkārt – tūrisma veicināšana pilsētā un koordinēšana bij.Ilūkstes novada teritorijā, kam pirmais un likumsakarīgais solis ir tūrisma informācijas punkta izveide. Un izremontētās telpas tam bija perfekti piemērotas. Pašvaldības vadība šo ieceri atbalstīja un 2022.gada maijā Ilūkstes pilsētas administrācijā sāka darboties iepriekš minētais speciālists.

Inventārs, kas atrodas jaunizveidotajā Ilūkstes TIP, iegādāts par Ilūkstes pilsētas administrācijas budžeta līdzekļiem. Dators iegādāts vēl par Ilūkstes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Ēkas Brīvības ielā 3, Ilūkstē telpu remontu veica Ilūkstes novada pašvaldība. Ilūkstes novada pašvaldība šo ieceri realizējusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētā projektā, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” Nr. 19-03-AL28-A019.2201-000008. Projekta kopējās izmaksas ir 55 324,49 EUR, no kuriem publiskais finansējums – 45 000,00 EUR (ELFLA), pašvaldības līdzfinansējums  – 10 324,49 EUR.

23. jūlijā Jēkabpils novada Sēlpils pagasta Zvejnieklīcī norisināsies III Dziesmu un deju svētki "Sēlija rotā"