Iespēja topošajiem un esošajiem uzņēmējiem

AKTUĀLI

Latgales plānošanas reģions 2023. gada 13. un 14. novembrī projekta "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā" (akronīms: UAP Latgale) ietvaros organizē 2 seminārus Latgales reģiona uzņēmējiem, to pārstāvjiem, topošajiem uzņēmējiem un citiem interesentiem ar mērķi sekmēt uzņēmumu operacionālo kapacitāti par uzņēmējdarbības aktuālajiem jautājumiem.

Semināru ietvaros paredzēts sniegt aktuālāko informāciju un zināšanas par dažādām uzņēmējdarbības tēmām, kā arī diskutēt un dalīties pieredzē par biznesa attīstības, un konkurētspējas jautājumiem.

Aicinām pieteikties semināriem, aizpildot reģistrēšanās anketu: https://ej.uz/Registracija_UAP_seminari_novembris

13.11.2023.  "Mūsdienu mācību metodes personāla attīstībai"(14:00 – 17:00)

- Digitālā mācīšanās;

- Mīksto (soft) kompetenču jeb darbinieku pašregulācijas prasmju pilnveide.

Lektore: profesore Rosita Zvirgzdiņa, biznesa augstskolas “Turība” komercdarbības katedras vadītāja.

14.11.2023. "Jaunu produktu izstrāde un intelektuālā īpašuma aizsardzība" (10:00 - 13:00) 

- Intelektuālais īpašums;

- Izgudrojumi un patenti;

- Preču zīmes;

- Dizainparaugi;

- Aizsardzība pret viltošanu.

Lektore: Karīna Breimane PATENTU VALDE, Attīstības un starptautiskās sadarbības departaments, projekta koordinatore.

Pieslēgšanās links uz katru konkrēto semināru tiks nosūtīts uz reģistrācijas formā norādīto e-pastu, dienu pirms semināra norises.

Visiem reģistrētajiem dalībniekiem būs iespēja saņemt lektora parakstītus apliecinājumu par dalību seminārā 3 h apjomā.

Spoku saiets Vabolē