Iegūsti profesiju un prasmes!

AKTUĀLI

No 2. līdz 31. augustam notiek pieteikšanās ESF projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" vai MĀCĪBAS PIEAUGUŠAJIEM.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji, kuri uz pieteikuma dienu ir:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
  • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības;
  • sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni.

Mācībām īpaši aicināti pieteikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni.

Tiek piedāvātas 43 izglītības programmas, no tām 38 profesionālās tālākizglītības programmas ar iespēju iegūt kādu no 20 piedāvātajām kvalifikācijām. Savukārt 4 profesionālās pilnveides izglītības programmās un 1 studiju kursā būs iespēja apgūt digitālās pamata prasmes.

Līdzmaksājums par mācībām 5 - 10% apmērā. Mācību izmaksas 95% apmērā profesionālās tālākizglītības programmas apguvei, kas dod iespēju iegūt profesiju, sedz ES fondi un valsts, savukārt strādājošā līdzmaksājums ir 5%. Savukārt profesionālās pilnveides izglītības programmās un studiju kursā ES fondi un valsts sedz 90% apmērā, un strādājošā līdzmaksājums ir 10%. Personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām, kas ir darba attiecībās, mācības ir bez maksas.

Būs pieejami arī atbalsta mehānismi, proti, dalībniekiem būs iespēja saņemt ceļa izdevumu kompensāciju uz prakses vietu un atpakaļ. Savukārt nodarbinātie no mājsaimniecībām, kurām piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, varēs saņemt atbalstu transporta izdevumu segšanai, lai nokļūtu uz mācību norises vai prakses vietu.

Lai uzzinātu vairāk par projekta piedāvātajām iespējām un pieteiktos mācībām, dodies uz www.macibaspieaugusajiem.lv. Pieteikties mācībām var arī klātienē Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 29. kabinetā.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar koordinatori Augšdaugavas novadā Ivetu Megni, rakstot uz iveta.megne@augsdaugavsnovads.lv vai zvanot uz 65422284.

Izsludināta pieteikšanās sociālās uzņēmējdarbības konkursam