Iedzīvotājus aicina ziņot par vilkiem

AKTUĀLI

Sakarā ar to, ka Augšdaugavas novada teritorijā ir novērota vilku atrašanās apdzīvotu vietu un māju tuvumā, iedzīvotāji tiek aicināti ziņot Valsts meža dienestam par regulāri klaiņojošiem vilkiem. Noteikti ir jāziņo par vilku uzbrukumiem mājlopiem un mājdzīvniekiem, jo tikai tie uzbrukumi, kura sekas pārbaudījuši dienesta speciālisti, tiek oficiāli atzīti par notikušiem, un tas ļauj pēc iespējas operatīvāk pieņemt nepieciešamos drošības pasākumus. Informāciju jāsniedz, sazinoties ar Valsts meža dienestu vai izmantojot lietotni “Mednis”. Līdz šī gada 7.septembrim Valsts meža dienests ir saņēmis 48 ziņojumus par vilku uzbrukumiem mājlopiem un mājdzīvniekiem.

Vilku populācijas stāvoklis Latvijā joprojām ir labvēlīgs un stabils. Pēc Valsts meža dienesta vērtējuma valstī pašlaik mitinās ap 1400 vilku. Vilks ir īpaši aizsargājama, ierobežoti izmantojama suga, kuru drīkst medīt stingri noteiktos apjomos – šajā medību sezonā ir atļauts nomedīt 300 indivīdus, taču līdz 26.septembrim tika nomedīti jau 173 īpatņi. Vilku medību sezona ilgs līdz noteiktā nomedīšanas apjoma izmantošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2024.gada 31.martam. Valsts meža dienests uzsver, ka vilku medības palīdz uzturēt plēsēju dabiskās bailes no cilvēka un uzlabo lauku apvidu iedzīvotāju spēju līdzāspastāvēt ar vilku populāciju.

Medību daļas speciālisti atgādina, ka Latvijā vilku galvenais barības objekts ir savvaļas pārnadži – stirnas, staltbrieži un mežacūkas. Pēdējos gados pieaudzis ziņojumu skaits par vilku uzbrukumiem mājlopiem, lielākos postījumus nodarot aitu audzētājiem, tomēr šogad 9 gadījumos cietuši arī suņi. Konkrētie vilku uzbrukumu gadījumi suņiem fiksēti Austrumlatgales virsmežniecības uzraudzībā esošajā teritorijā – Balvu, Ludzas un Rēzeknes novados.

Ja zemes īpašnieks paziņo par vilku atrašanos viņam piederošajā teritorijā mednieku kolektīvam, kas medīs dzīvniekus, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam medību tiesības saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumiem Nr.421 “Medību noteikumi” ir jānodod slēdzot līgumu par medību tiesību nodošanu zemes vienībā.

Papildus informācija:

Valsts meža dienests

Tālr. 67226600

pasts@vmd.gov.lv

10. oktobris - Pasaules psihiskās veselības diena