10. oktobris – Pasaules psihiskās veselības diena

Sociālais darbs un veselība

Ik gadu 10. oktobrī tiek atzīmēta Pasaules psihiskās veselības diena, lai veicinātu un aizsargātu ikviena cilvēka psihisko veselību, palielinātu sabiedrības izpratni par psihisko veselību kā nozīmīgu un neatņemamu vispārējās veselības komponenti, kā arī mazinātu stigmu pret psihiskajām slimībām.  

Psihiskā veselība ir raksturojama kā labklājības stāvoklis, kurā indivīds realizē savas spējas, tiek galā ar dažādām dzīves situācijām, var mācīties un strādāt produktīvi, kā arī spēj dot ieguldījumu sabiedrībā. Lai uzturētu labu psihisko veselību, par to ir jārūpējas ik dienu, līdzīgi kā rūpējamies par savu fizisko veselību. Rūpes par psihisko veselību ļauj justies labāk, dzīvot mierīgāk un sasniegt savus mērķus, kā arī mazina risku attīstīties psihiskajām slimībām, kā depresija, trauksme u. c.     

2023. gadā publicētajā “Pētījumā par psihisko traucējumu un pašnāvnieciskas uzvedības izplatību Latvijā” tika noskaidrots, ka klīniski nozīmīgi depresijas simptomi ir 6,4% Latvijas iedzīvotāju, ģeneralizēta trauksme – 3,9% Latvijas iedzīvotāju, savukārt alkohola lietošanas traucējumi – 13,1% Latvijas iedzīvotāju. Domu par pašnāvību, paškaitējuma nodarīšanas un pašnāvnieciskas uzvedības pēdējā mēneša prevalence sasniedza 10,6%. Ar pētījuma gala ziņojumu var iepazīties šeit. 

Psihiskajai veselībai ir jābūt ikviena prioritātei. Rūpes par psihisko veselību ļauj justies labāk, dzīvot mierīgāk un sasniegt savus mērķus, kā arī tās mazina risku attīstīties dažādām psihiskām slimībām. Lai sekmētu pašvaldības iedzīvotāju labsajūtu, mazinātu spriedzi un palielinātu enerģijas līmeni ikdienā, SPKC speciālisti ir izstrādājuši infografiku, kurā apkopotas biežāk pielietotās pašpalīdzības metodes psihiskās veselības veicināšanai (sk. e-pasta pielikumos).  

Aicinām Pasaules psihiskās veselības dienā izmantot arī SPKC iepriekš izstrādātos informatīvos materiālus, aktualizējot tematisko dienu pašvaldībā: 

Ar visiem SPKC izstrādātajiem informatīvajiem materiāliem iespējams iepazīties šeit. 

Naujenes un Biķernieku jaunieši uzlabo vidi sev apkārt