Naujenes un Biķernieku jaunieši uzlabo vidi sev apkārt

AKTUĀLI

7., 12., 13., un 14. septembrī Naujenes un Biķernieku pagastā norisinājās aktivitātes Eiropas Solidaritātes korpusa projekta “Uzlabo sevi un vidi sev apkārt” ietvaros.

Kopš 2023. gada jūnija tiek realizēts Eiropas Solidaritātes korpusa projekts “Uzlabo sevi un vidi sev apkārt” Naujenes un Biķernieku pagasta jauniešiem.

7. un 12. septembrī pie Naujenes jauniešu pulcēšanas vietas notika kārtējās projekta realizēšanas aktivitātes. Jaunieši un bērni turpināja labiekārtošanas darbus, pabeidza bērnu rotaļu laukuma izveidošanu un veica jauniešu attīstības centra ēkas fasādes krāsošanu. Kopīgiem spēkiem un pašu jauniešu rokām jauniešu pulcēšanas vietas āra teritorija atguva otro elpu.

13. un 14. septembrī jaunieši un bērni pabeidza labiekārtošanas darbus Biķernieku pagastā, pie pagasta Gulbju dīķa. Jaunieši un bērni izveidoja zīmes ar norādēm ko nedrīkst darīt atpūtas zonā un izvietoja tās pie dīķa krasta. Lai bērniem būtu jautrāk pavadīt laiku pie ūdens, jaunieši uztaisīja smuku, dekoratīvu Minjonu un mārīti no atkārtoti lietojama materiāla.

Aktivitāšu nobeigumā tika piedāvāts izspēlēt interesantas un līdzvērtīgas saliedēšanas aktivitātes, savstarpējas komunikācijas un sadarbības izveidošanai. Paši jaunieši un bērni ir ļoti gandarīti par paveikto darbu. Aktivitāšu laika bērni un jaunieši ne tikai pilnveidoja savas prasmes un iemaņas, bet arī sadarbojās, komunicēja, radoši izpaudās un ielādējās ar pozitīvām emocijām.

Paldies ikkatram par ieguldījumu jaunās brīva laika pavadīšana vietas izveidošanu.

Solidaritātes projekts “Uzlabo sevi un vidi sev apkārt” tiek īstenots Eiropas Komisijas programmas Eiropas Solidaritātes korpuss ietvaros, programmu Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

“Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un neobligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.”

Pašvaldība piešķīra stipendiju topošajiem speciālistiem