Grupai “Bulta” panākumi festivālā “No baroka līdz rokam”

AKTUĀLI

Ir noslēdzies Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls “No baroka līdz rokam”, kas šogad norisinājās video formātā. Neskatoties uz situāciju ar valstī ieviestajiem ierobežojumiem pandēmijas laikā, ir veikts neiespējami liels darbs – festivālam pieteikumus iesūtīja 140 kolektīvi. Grupā starp 38 vokāli instrumentālajiem ansambļiem no Rīgas, Daugavpils, Ventspils, Rēzeknes u.c. Latvijas vietām piedalījās arī Špoģu Mūzikas un mākslas skolas VIA „Bulta”, kas vadītāja Viktora Leonoviča un vokālās skolotājas Dianas Kļavinskas paspārnē veiksmīgi darbojas vairākus gadus. Kolektīvs ir skolas, pagasta pasākumu neatņemama sastāvdaļa, aktīvi piedalās novada pasākumos, ar panākumiem uzstājas dažādos festivālos un konkursos, gūstot godalgotās vietas.

Festivāla kolektīvu iesūtītos ierakstus klausījās un vērtēja Valsts izglītības satura centra uzaicinātie eksperti – Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas pedagogs un instrumentālo ansambļu vadītājs Dainis Tarasovs, Rīgas 45. vidusskolas pedagogs un vokāli instrumentālo ansambļu vadītājs Māris Vitkus un Saulkrastu kora “Anima” diriģente un vokālā pedagoģe Laura Leontjeva. Paralēli notika kolektīvu vadītāju un dalībnieku aptauja par viņuprāt labākajiem priekšnesumiem savā žanrā.

Savā vērtējuma apkopojumā žūrijas komisijas eksperts Māris Vitkus atzīmēja vokāli instrumentālo ansambļu stipro pusi, proti harmoniskās un ritma sekcijas sakārtotību. Kamēr VIA „Bulta” gaida smalkākus komentārus par savu uzstāšanos no žūrijas komisijas, apsveicam kolektīvu ar iekļūšanu labāko kolektīvu trijniekā pēc dalībnieku un kolektīvu vadītāju aptaujas rezultātiem.

Apsveicam! Lai radošs gars nepamet kolektīva dalībniekus, un nekādi ārišķīgi apstākļi vairs neietekmē grupas mēģinājumu intensitāti!

Augšdaugavas novadā sākās nometņu sezona