Godinot represēto piemiņu Kalupē

AKTUĀLI

Atceroties 1949. gada 25. marta traģiskos notikumus, Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins un Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele pie piemiņas akmens ,,Kalupiešiem 20. gadsimta cietušajiem un upuriem” nolika ziedus un iededza svecītes akmens pakājē, kā piemiņas apliecinājumu tiem, kuri atdusas Sibīrijā, un tiem, kuri jau atdusas šeit, tēvzemē.

Informāciju sagatavoja: Inita Ivdra

Foto : Andžella Nartiša

Vēstures stunda Skrindu dzimtas muzejā