Goda dienā sumināja labākos novada skolu audzēkņus

AKTUĀLI

Pērn Daugavpils novadā aizsākta jauka tradīcija – godināt novada izglītības iestāžu skolēnus, kuri ar labām un teicamām sekmēm apgūst mācību priekšmetus, piedalās olimpiādēs, ārpusstundu aktivitātēs un pasākumos, popularizē skolas un Daugavpils novada vārdu ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs.

Uzrunājot jauniešus un viņu pedagogus, Daugavpils novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Aivars Rasčevskis uzsvēra, ka ar savām sekmēm un panākumiem jaunieši pierāda savu piederību Latvijai – savai dzimtenei.
Daugavpils novada Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska uzsvēra, ka audzēkņu panākumi lielā mērā ir atkarīgi arī no viņu vecākiem un skolotājiem. Viņa vēlēja jauniešiem neapstāties pie sasniegtā, uzlabot rezultātus un sasniegt nospraustos mērķus.

Šogad pašvaldības pateicības un laba vēlējumus saņēma 29 audzēkņi no 16 novada izglītības iestādēm.
Daugavpils novada Pateicības rakstu par labām un teicamām sekmēm mācībās, aktīvu iesaistīšanos ārpusstundu aktivitātēs un skolas pārstāvēšanu novadā un valstī saņēma Biķernieku pamatskolas skolēni Emilija Bambāne un Aļona Bogdanova, Kalupes pamatskolas audzēkņi Loreta Zavadska un Matīss Sarkanis, Laucesas pamatskolas skolēni Anastasija Ņikitina un Daniils Ziļs, Lāču pamatskolas audzēkņi Alīna Ļeonova un Alisija Ovčiņņikova, Medumu pamatskolas skolniece Anastasija Kuzmenko, Naujenes pamatskolas 7. klases skolniece Inna Ivanova, Randenes pamatskolas audzēkņi Jeļena Abarasa un Dāvids Petrovs, Silenes pamatskolas skolnieces Jelizavete Stolbova un Evelīna Kursīte, Salienas vidusskolas audzēknes Olesja Kovaļevska un Anastasija Zavadska, Špoģu vidusskolas audzēkņi Anastasija Kosoņa un Edmunds Lukaševičs, Sventes vidusskolas skolēni Viktorija Ivanova un Valentīns Meinerts, Vaboles vidusskolas audzēkņi Gunta Vaidere un Normunds Skrinda, Zemgales vidusskolas skolēni Diāna Kukjane un Maksims Petrovs. Tāpat pašvaldības pateicības saņēma arī Medumu speciālās pamatskolas profesionālās klases skolnieks Jevgeņijs Daņilovs, Naujenes mūzikas un mākslas skolas Akordeona spēles audzēknes Elizabete Siņeviča un Diāna Siņeviča, kā arī Špoģu mūzikas un mākslas skolas Akordeona spēles audzēkņi Amanda Aļeksejeva un Rolands Kļavinskis.

Novada domes Izglītības pārvaldes metodiķe Inese Zuģicka pastāstīja par katra jaunieša nopelniem, uzsverot novada izglītības iestāžu skolēnu daudzpusīgās intereses un talantus. Šogad novadā atklājies jauns talants - Naujenes pamatskolas skolniece Inna Ivanova – Daugavpils novada Skaļās lasīšanas čempione, kura izcīnīja uzvaru Vislatvijas skaļās lasīšanas sacensību nacionālajā finālā, kļūstot par Lasīšanas čempioni un uz gadu iegūstot titulu „Latvijas Nacionālās bibliotēkas bērnu direktore”. Pasākumā Inna nolasīja fragmentu no Vizmas Belševicas grāmatas "Bille".

Tā kā šis gads aizrit Baltijas ceļa 30. gadskārtas atceres zīmē, novada skolu jaunieši tika aicināti izpētīt šo vēsturisko notikumu un apcerēt to esejā. Šim aicinājumam atsaucās Kalupes pamatskolas audzēkne Loreta Zavadska. Skolas direktore Irēna Mukāne atzīst, ka Loreta ir ļoti aktīva skolniece, kura gūst ne tikai labas sekmes mācībās, bet arī aktīvi iesaistās dažādās sabiedriskās aktivitātēs. Loreta pati apguvusi ģitāras spēli, ar akordeonistu ansambli piedalās starptautiskos pasākumos un aktīvi sporto.

Ar muzikāliem priekšnesumiem pasākumu kuplināja Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, Lāču pamatskolas vokālais ansamblis un Naujenes pamatskolas folkloras kopa “Rūžeņa”.

Raksta un fotogrāfiju autore:
Inese Minova,
"Latgales Laiks" žurnāliste

Latvijas Republikas Proklamēšanas svētku pasākumi Ambeļos