Ģimeņu dienas tikšanās Maļinovā

AKTUĀLI

Apspriež Medumu speciālās pamatskolas nākotni