Apspriež Medumu speciālās pamatskolas nākotni

AKTUĀLI

Izglītības un zinātnes ministrija līdz 2022. gada maija beigām ieplānoja veikt sarunas ar Latvijas pašvaldībām, kuru administratīvajās teritorijās ir izvietotas speciālās izglītības iestādes, speciālās izglītības iestādes – attīstības centri un iekļaujošās izglītības atbalsta centri. Valsts no savas puses vēlas apspriest iespējamo risinājumu šo izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai.

Izglītības ministrijas pārstāvji – Ministres ārštata padomniece iekļaujošās izglītības jautājumos Zane Ozola, Izglītības departamenta eksperte Dzintra Mergupe – Kutraite, kā arī Izglītības departamenta eksperte Sanita Vanaga, Augšdaugavas novadā vizītes ietvaros apmeklēja Medumu speciālo pamatskolu. Ministrijas delegācija iepazinās ar skolas materiāltehnisko bāzi un vidi, izvērtēja izglītības iestādes iespējamību arī turpmāk izglītot audzēkņus. Secinājums – skolā ir laba un sakārtota vide, zinoši un strādāt griboši pedagogi. Mācību iestāde kopumā atstāja pozitīvu iespaidu. Viens no pozitīvajiem momentiem ir arī skolas izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis – ērta satiksme un piebraukšana blakus šosejai, kā arī reisa autobusi.

Pēc Medumu apmeklēšanas ministrijas eksperti devās uz Augšdaugavas novada pašvaldības centrālo administrāciju, lai pārrunātu speciālās izglītības attīstību turpmāk, bērnu integrāciju vispārizglītojošās skolās, bērnu ar vairākām diagnozēm apmācību.

Pēc IZM pārstāvju teiktā – Medumu speciālā pamatskola ir jāatstāj, un tai nevajadzētu būt optimizējamo izglītības iestāžu sarakstā. Ministrija visā Latvijā no 42 speciālajām izglītības iestādēm plāno atstāt tikai 30.

Nākotnē Augšdaugavas novads plāno ieguldīt Medumu speciālās pamatskolas vides uzlabošanā un vides pieejamībā. Pašvaldība nodrošina arī izglītojamo vadāšanu uz mājām (tiem, kam dzīvesvieta nav tālāka par Daugavpils pilsētu), bet pārējie paliek internātā.

Medumu speciālajā pamatskolā patlaban mācās daudzi bērni arī no Kalkūnu bērnu nama, kuri apgūst divas profesijas – virtuves darbinieka palīgs un veikala darbinieka palīga profesija. Pēc Raudas internātpamatskolas slēgšanas, visi bērni ir pārnākuši mācīties Medumos.

Izglītības iestādē mācās ap 100 izglītojamiem. 

Atsākās futbola sezona Ilūkstē