Gada noslēgums Špoģu Mūzikas un mākslas skolā

Kultūra

Visa diena krāsās lieta,
Vienos priekos pavadīta.
Krāšņu ziedu iepazīta –
Tā ir viena vas’ras diena!
                                        Airita Tirša

Nemanot pielavījās kārtējā mācību gada noslēgums. Skolas gaiteņi pakāpeniski kļūst tukšāki, pretim vasarai un pelnītam brīvlaikam pošas Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un skolotāji.  Lai baudītu siltu vasaru, sakrātu spēkus nākamajam darba posmam, smeļoties jaunas un interesantas idejas un vēlmi tās piepildīt.

Pēc ilgāka ”klusuma perioda”, kas saistījās ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem pandēmijas laikā, Špoģu Mūzikas un mākslas skolā aizvadīts mācību gada noslēguma svinīgais pasākums un koncerts. Pasākuma gaitā tradicionāli tika izvērtēta mācību procesa produktivitāte, atzīmēti galvenie panākumi, kas gūti mācību gada laikā. Publikas priekšā savu spēlēt un dziedāt prasmi demonstrēja Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Uztraukuma un patīkamu emociju pārpilnība bija vērojama koncerta sagatavošanas procesā gan starp audzēkņiem, kuriem kādu laiku bija liegta iespēja uzstāties tik plašas auditorijas priekšā, gan skolotāju vidū – ar īpaši lielu atbildību un atdevi šim pasākumam tika gatavoti bērnu koncerta numuri. Šī bija lieliska iespēja topošajiem absolventiem, 8. klavierspēles klases audzēknei Maritai Kruglašovai (skolotāja Nataļja Tolstika) un 6. akordeona spēles klases audzēknim Dmitrijam Karpečkovam (skolotāja Anna Grebeža) pirms gaidāmā noslēguma eksāmena instrumentu spēlē pārbaudīt savus spēkus, publiski atskaņojot kādu skaņdarbu no savas eksāmena programmas. Vecāko klašu audzēknes Madara Aleksejeva (6. klavierspēles klase, skolotāja Nataļja Tolstika) un Katrīne Kārkliņa (7. kora dziedāšanas klase, skolotāja Diana Kļavinska, koncertmeistare Judīte Žīgure) ar savu pārliecinošo uzstāšanos uz skatuves iedrošināja jaunāko klašu pārstāves - Anitu Losi (2. klavierspēles klase, skolotāja Nataļja Tolstika) un Karīnu Keišu (2. kora dziedāšanas klase, skolotāja Diana Kļavinska, koncertmeistare Judīte Žīgure), kuru sniegums izraisīja publikas atsaucību un skaļus aplausus. Koncerta laikā debiju uz lielās skatuves piedzīvoja vairāki pirmklasnieki – aizraujoši bija vērot, cik nepiespiesti un ar cik lielu atbildību uz skatuves uzvedas jaunais akordeonists Antons Gatiņš un koklētāji Danijars Lindenovs, Marija Petrova un Dinārs Volonts (skolotāja Vija Petrova). Bērni koncerta laikā pierādīja, ka kopā muzicēšana nes īpašu prieku, ja skatuvisko uztraukumu brālīgi sadala savā starpā. Kolektīvās muzicēšanas prasmi uz skatuves demonstrēja Akordeonistu ansamblis skolotājas Svetlanas Vasiļjevas vadībā, skanīgo balsu īpašnieces, dziedātāju duets Zane Proma un Ksenija Jefimova (skolotāja Diana Kļavinska, koncertmeistare Judīte Žīgure) un jaunāko klašu koklētāju ansamblis (vadītāja Vija Petrova). Koncertu noslēdza divi kolektīvi, kas darbojas uz skolas muzikālās studijas bāzes – viens no tiem vokāli instrumentālais ansamblis „Bulta” (vadītājs Viktors Leonovičs, vokālā skolotāja Diana Kļavinska), kas savas pastāvēšanas laikā pierādīja sevi kā aktīvs skolas, ārpusskolas, pagasta, novada pasākumu dalībnieks, dažādu instrumentālo ansambļu konkursu laureāts. Otrs kolektīvs – instrumentālais ansamblis, kas tika nodibināts šajā mācību gadā. Kolektīva sastāvā – jaunāko klašu bērni, kas paralēli sevis izvēlētajai specialitātei Viktora Leonoviča vadībā apgūst ģitāras, basģitāras un sitamo instrumentu spēli.

Pasākuma laikā Špoģu Mūzikas un mākslas skolas direktors Andrejs Repins savā uzrunā pateicās audzēkņiem par izturību, patstāvības apliecinājumu, pedagogiem – par spēju pielāgoties jebkurai situācijai un nezaudēt savas profesionālās īpašības, tāpat pateicības vārdi tika veltīti skolas tehniskajam personālam, kas spēja nodrošināt visu noteikumu un normu izpildi šajā visiem neierastajā periodā.

Atskatoties uz paveikto mācību gada laikā, tika pieminēti un apbalvoti audzēkņi, jaunie mūziķi un mākslinieki, kuriem šis mācību gads izrādījies īpaši veiksmīgs: ar Pateicības rakstiem par labām un teicamām sekmēm un Atzinības rakstiem par skolas vārda popularizēšanu piedaloties dažāda mēroga konkursos un festivālos.

Pateicamies visiem skolotājiem un audzēkņiem par ieguldījumu skolas vārda daudzināšanā mācību gada laikā. Lai silta un jauka vasara ikvienam!

Naujenes pamatskolas skolēni iepazina militāro tehniku