Ekspluatācijā pieņemts ceļš Naujenes pagastā

AKTUĀLI

29. janvārī komisijas locekļi no Daugavpils novada domes devās Naujenes pagastā, lai ekspluatācijā pieņemtu pārbūvēto ceļu ”Butišķi – Židina”. Objekts tika realizēts ELFLA projekta (Nr.18-03-A00702-000020) “Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve” ietvaros, kurā ietilpst 3 remontējamie ceļa posmi: ”Butiški – Židina” Naujenes pagastā, ”Vitanišķi – Bruņene” Skrudalienas pagastā un ”Mežniecība – Dukurieši” Nīcgales pagastā. Nupat pieņemtais ekspluatācijā 10,27 km garais ceļa posms Naujenes pagastā tika pārbūvēts par ceļu ar melno segumu, izmantojot dubultās apstrādes tehnoloģiju. Tāpat tika izbūvētas nobrauktuves uz īpašumiem, uzstādītas jaunas ātrumu ierobežojošās ceļazīmes, drošības barjeras, kā arī izveidotas jaunas caurtekas zem ceļa un nobrauktuvēm. Dubultā grants ceļu virsmas apstrāde ir metode, kā novērst šo ceļu putēšanu − uzklājot melno segu, tiek nodrošināti komfortablāki dzīves un uzņēmējdarbības apstākļi gar šiem ceļiem, kā arī ērtāka braukšana, kas atbilst projekta uzstādītajam mērķim – uzlabot publiskās ceļu infrastruktūras kvalitāti lauku teritorijās, veicināt uzņēmējdarbību, kā arī saglabāt apdzīvotību. Projekts ir nozīmīgs arī tūrisma nozares attīstībai, jo šis ceļš ved gar Dabas parku Daugavas loki, kur apkārtnē atrodas Vasargelišķu skatu tornis, kā arī Slutišķu sādža, nesen atvērtā atpūtas un kultūras notikumu norises vieta ”Latgales sēta”, Markovas pilskalns u.c. objekti. Būvdarbi norisinājās no 2018. gada 2. jūlija līdz 2019. gada 14. augustam. Projekta pasūtītājs ir Daugavpils novada dome, savukārt darbu veicējs SIA ”MIKOR”. Pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā darbojas 2 gadu termiņš, kura laikā defekti būvdarbu veicējam jālabo no saviem līdzekļiem. Ceļa posma kopējās izmaksas sastādīja 1 382 240 EUR. No tiem ES fondu līdzfinansējums sastāda 1 145 402 EUR. Autors un foto: Dainis Bitiņš

Izglītības ministre uzklausīja Daugavpils novada pašvaldības viedokli