Ebreju piemiņas pasākums Višķos

AKTUĀLI

Višķu pagasta svētkos augusta izskaņā pie bijušās sinagogas pamatiem notika piemiņas pasākums, kurā piedalījās ciemiņi no Vācijas, kā arī vietējie iedzīvotāji.

“Man ir gods kārtējo reizi sveikt jūs pie bijušās sinagogas piemiņas vietas. Šis gads ir īpašs ar to, ka mēs svinam piecus gadus, kopš sadarbības sākuma ar biedrību ”Drei Stuffen” (“Trīs pakāpieni”). Īpaši pateicos Baruham Čauskinam – viņs ir izdarījis ļoti daudz Višķu labā,” teic Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms, piebilstot, ka šis darbs nav gluži taustāms vai redzams, bet tas ir darbs vēstures lappuses iepazīšanai, kura tika izsvītrota no pagasta vēstures. Nākotnē uz bijušās sinagogas pamatiem viņš ļoti cer izveidot piemiņas memoriālu – satikšanās vietu, kur varētu iepazīties ar Višķu un Latgales ebreju vēsturi.

Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms kopā ar Baruhu Čauskinu, Vācijas pārstāvjiem un jauniešiem nolika piemiņas sveci pie bijušās sinagogas pamatiem.

Augšdaugavas novada pašvaldības vārdā Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne izteica pateicību Vācijas pusei un biedrībai “Drei Stuffen” par ebreju kultūras pagājušā gadsimta 40. gadu smagās vēstures saglabāšanu. Tieši biedrība “Trīs pakāpieni” organizēja jauniešu arheoloģiskās izpētes nometni Višķos, kurā profesionālā Latvijas arheologa vadībā sinagogas vēsturiskajā vietā tiks veikti jauni atklājumi. “Domāju, ka sadarbojoties visiem kopā, biedrībām un pašvaldībām, kā arī labas gribas cilvēkiem, var paveikt daudz laba,” uzrunājot klātesošos, pauda I. Mukāne.

Hasbergenas galva Adrians Šefers skaidroja, ka vāciešu pastrādātajiem noziegumiem Otrajā pasaules karā nav attaisnojuma: “Man ir kauns, ka Vācijā mūsdienās mums ir jābūvē žogi ap sinagogām, lai pasargātu tās no uzbrukumiem. Joprojām Vācijā notiek uzbrukumi reliģiskai brīvībai un iedzīvotājiem.” Vienlaikus viņš atzīmēja arī Eiropas projekta nozīmīgumu, kas apvieno visas nācijas kopējo vērtību ietvaros. Karš Ukrainā parāda, cik svarīga ir Eiropas vienotība un kopīgās vērtības. Šādas tikšanās un pasākumi tikai vairo savstarpējo izpratni un uzticību dažādu kultūru starpā.

2012. gadā pirmo reizi ierodoties pie Višķu sinagogas pamatiem, stāsta Baruhs, vieta bija tik aizaugusi, ka pamatus nemaz nebija iespējams ieraudzīt. Bija saskatāmi tikai trīs ieejas pakāpieni. Tā Vācijā tika izveidota biedrība “Drei Stufen” jeb “Trīs pakāpieni”. Ar laiku, pateicoties sadarbībai ar Višķu pagastu, vietu izdevās sakārtot. Baruha Čauskina dzimtas saknes ir meklējamas Višķos, tieši tādēļ viņš ar lielu prieku apmeklē mūsu novadu. “Naujenes Novadpētniecības muzejā, kuru mēs apmeklējām, tika atklāta izstāde, kas ir veltīta erbejiem un citiem iedzīvotājiem, kas kādreiz dzīvoja Višķos. Interesanti ir tas, ka viena no Višķu iedzīvotājām uz izstādi atnesa kurpnieka instrumentus kurpju izgatavošanai. Iespējams, tie varētu būt arī mana vecvectēva Davida Leimana instrumenti, jo viņš dzīvoja netālu. Tas bija aizkustinoši.”

Pie sinagogas pamatiem Baruhs arī aizlūdza par karā bojāgājušiem vietējiem erbejiem, kā arī nodziedāja Višķiem veltītu dziesmu idišā. Jaunieši no Vācijas nodziedāja dziesmu, kuru kādreiz dziedāja ebreji, atrodoties vienā no koncentrācijas nometnēm. Tika izpildītas arī citas ebreju dziesmas.

Pērn pie Višķu sinagogas pamatiem notika informatīvās plāksnes atklāšanas pasākums. Tā tika veltīta Višķu ebreju sinagogai un kopienai, kas pirmskara Latvijas periodā veidoja lielāko daļu no ciemata iedzīvotājiem.

Stends ir izveidots trijās valodās, tāpat tajā ir ievietots QR kods, ar kura palīdzību iespējams nolasīt vairāk informācijas par šo vēsturisko vietu. Dažādos avotos atrastā informācija liecina, ka sinagoga bija ļoti pieticīga, arī Višķos dzīvojošie ebreji nepiederēja pie bagātajiem sabiedrības slāņiem. Ir apkopota informācija par dažiem ebreju kopienas locekļiem.

Uzņēmējiem izsludināta atklātā grantu projektu konkursa 3.kārta ar būtiski uzlabotiem finansējuma nosacījumiem