Dzejas elpa Špoģu vidusskolā

Izglītība

Špoģu vidusskolā noslēdzies nu jau par tradīciju kļuvušais Dzejas un literatūras mēnesis. Šogad Dzejas dienu moto bija “Dzeja elpo”. Kāpēc dzeja elpo? Vai tā ir dzīva? Kā dzeja elpo? Satraukti? Priecīgi? Smagi vai viegli? Kur var sajust dzejas elpu? Par to risinājās sarunas ar skolēniem gan stundās, gan dažādās aktivitātēs.

Septembra sākumā 5.-8. klašu skolēni devās ceļojumā skaitāmpantu pasaulē. Viņi iepazinās ar Māra Runguļa grāmatu “En den dīno šoko loko tīno”, pētīja skaitāmpantu īpatnības, cenšoties atrast to radīšanas noslēpumu atslēdziņu, un mēģināja paši sacerēt kaut ko līdzīgu. “Spalvas kātiņš lec kā Antiņš, kamēr iznāk mazs, mazs pantiņš” – šis skaitāmpantiņš no M.Runguļa grāmatas kļuva  par pirmās Dzejas dienu nedēļas moto.

15. septembrī, tiekoties ar M.Runguli, ne tikai populārāko bērnu grāmatu autoru, bet arī bērnu folkloras krājēju, Jasmuižas Dzejas dienu pasākumā, 5.-7. klases skolēni jau zināja daudzus skaitāmpantus no galvas un aktīvi iesaistījās to jautrajā skaitīšanā. M.Rungulis pastāstīja par savu jaunāko grāmatu, par skaitāmpantu vākšanas darbu 40 gadu garumā, iesaistīja skolēnus kopīgajā skaitāmpantu skandēšanā.

Skaitāmpantu elpa, pēc skolēnu atzinuma, ir uzjautrinoša un reizēm mēli mežģoša.

Pasākuma otrajā daļā dzejas elpu mūzikā atklāja dziesminieks Arnis Miltiņš un viņa meita Laima Miltiņa. Koncertprogrammā “Lai mums labi iet!” izskanēja dziesmas ar Imanta Ziedoņa, Ineses Zanderes, Vika, Knuta Skujenieka vārdiem. Pēc koncerta skolēni iepazinās ar kāzu kleitu, keramikas un gleznotājas Agras Ritiņas darbu izstādi..

Bet kā dzeja elpo ziedos? No 11. līdz 15. septembrim visas klases iesaistījās ziedu kompozīciju veidošanā, katrai piemeklējot atbilstošas dzejas rindas. Tika šķirstītas dzejas grāmatas, tīmekļa lappuses, līdz atrasti īstie vārdi. Izstādē “Rudens valsis” atklājās skolēnu izdoma, radošums un dzejas elpa savijās ar ziedu dvesmu skaistā dejā.

22. septembrī dzeja un proza virmoja Augšdaugavas novada kultūras centrā «Vārpa», kur notika skatuves runas konkurss “ZELTA SIETIŅŠ”. Špoģu vidusskolu pārstāvēja Justīne Sarkane, Madara Aleksejeva, Maksims Petrovs. Viņi lasīja Raiņa un Aspazijas dzeju, prozas fragmentus par Raiņa bērnību, vidusskolas posmā – par dzejnieka dzīvi. Visi konkursanti saņēma Pateicības rakstus un interesantas grāmatas, taču vērtīgākais ieguvums – aktiera un konkursa žūrijas locekļa Raita Zapadska  meistarklase, kurā viņš sniedza padomus, kā pilnveidot izteiksmīgās runas prasmi, un uzskatāmi parādīja, ka dzejas elpa var būt ļoti daudzveidīga.

Kur vēl var saklausīt dzejas elpu? Katru gadu 26. septembrī Eiropas valstīs tiek svinēta Eiropas valodu diena. Špoģu vidusskolas 8. un 9. klašu skolēni atzīmēja šo dienu, veicot dažādus uzdevumus, piemēram, mācījās uzrunāt mēles mežģus dažādās valodās, meklēja interesantākus faktus par valodām Eiropā, sagatavoja savus jautājumus viktorīnai un vēlāk pārbaudīja savas zināšanas “ Quizziz” spēlē.

Visu mēnesi 8.-12. klases skolēni tika iesaistīti miniatūru rakstīšanas konkursā “Rudens elpa”, kurā radošajām izpausmēm skolēni meklēja iedvesmu vizuālajā mākslā un literatūrā. Katrā klasē notika miniatūru lasīšana, un pieci labākie darbi (pēc skolēnu vērtējuma) izskanēja noslēguma pasākumā 28. septembrī. Latviešu valodas un literatūras kabinetā notika arī šo darbu izstāde.

Kas tika gūts šajos “dzejas elpas meklēšanas” pasākumos? Tika veidota izpratne par latviešu kultūras vērtībām, tika veicināta zināšanu, prasmju un kompetenču pilnveide mācību jomā „Kultūras izpratne un pašizpausme”, rosināta interese par jaunāko un klasisko latviešu literatūru, vēlme izpausties radoši. Daži skolēni atzina, ka bijis liels izaicinājums pārvarēt savu nedrošību un uzstāties publiski.

Turpināsim meklēt un pētīt dzejas elpu arī citās aktivitātēs!

Špoģu vidusskolas skolotāja Valentīna Ivanova

Apbalvoja labākos Augšdaugavas novada skolotājus