Apbalvoja labākos Augšdaugavas novada skolotājus

AKTUĀLI

12. oktobrī notika Skolotāju dienai veltīts pasākums, kurā dažādās nominācijās tika sumināti Augšdaugavas novada pedagogi. Par ieguldīto darbu skolotāji saņēma gan pateicības vārdus, gan nelielas piemiņas balvas.

“483 – tik daudz skolotāju ir mūsu novadā! Visi mūsu skolotāji ir profesionāļi savā jomā, un zina, kā pareizi pasniegt. Paldies par to, ko jūs darāt, īpaši šajos neparastajos laikos, kad katru gadu parādās arvien jauni izaicinājumi. Novēlu jums, lai pietiktu veselības paveikt visu iecerēto!” uzrunā skolotājiem pauž Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins. priekšsēdētājs izteica cerību, ka nākotnē skolotāja prestižs atgriezīsies līdzīgā līmenī, kā pirms 40 gadiem, kad skolotāja vārds bija līdzvērtīgs likumam.

Turpinot vairāku gadu tradīciju, Augšdaugavas novada pašvaldības dome novada skolotājiem piešķir darba kvalitātes stimulēšanas balvu. To saņēma 49 novada skolotāji: Ērika Šaršune, Laine Orbidāne un Regīna Medisa no Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas, Lonija Pupiņa, Silvija Romaņenkova, Vika Oļehnoviča, Vita Anspoka, Lilita Bērziņa un Biruta Gičevska no Ilūkstes Raiņa vidusskolas, Antoņina Redkova, Oksana Klimanska un Jeļena Zavadska no Salienas vidusskolas, Aina Sukāne, Biruta Ondzule, Svetlana Drugoveiko un Nataļja Ogurcova Sventes vidusskolas, Andris Zeile, Dace Aleksejeva, Inese Ļedovskaja, Ingrīda Poļegoško, Natālija Šaršune un Zinaīda Ņikitina no Špoģu vidusskolas, Žanna Špaka, Santa Kulakova, Jeļena Andrejeva no Zemgales vidusskolas, Marija Žilinska un Maija Mihailova no Biķernieku pamatskolas, Rita Koržeņevska un Sanita Cirse no Kalupes pamatskolas, Jeļena Parfena un Marija Petrovska no Laucesas pamatskolas, Anna Koroļkova, Nataļja Laitāne, Zinaīda Šumska no Lāču pamatskolas, Ingrīda Bleidele un Pāvels Brovkins no Naujenes pamatskolas, Lidija Peipiņa un Nonna Stepanko no Randenes pamatskolas, Pāvels Andreičikovs, Kristīne Kucina un Zita Kizilova no Vaboles pamatskolas, Inga Zviedrāne no Ilūkstes PII “Zvaniņš”, Vita Franckeviča no Naujenes PII “Rūķītis”, Sarmīte Mole no Nīcgales PII “Sprīdītis”, Natālija Kuvšinova no Medumu speciālās pamatskolas, Dmitrijs Hadakovs no Augšdaugavas novada sporta skolas, Voldemārs Skutāns no Naujenes Mūzikas un mākslas skolas, Ēriks Valpēters no Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas, kā arī Valdis Grebežs no Špoģu Mūzikas un mākslas skolas.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Aizbalts uzrunā norādīja, ka skolotāja darbs misija: “Katrs no mums bija skolēns. Īstenībā ir jāmācās visu dzīvi, bet tieši jūs esat tie izredzētie, kas dod visnepieciešamāko – zināšanas. Tas ir pamats visai dzīvei. Nolieku galvu jūsu priekšā.” Viņš arī minēja, ka vislielākais gandarījums ir pateicības vārdi, kurus skolotāji saņem no bijušajiem skolniekiem.

Augšdaugavas novads turpināja iepriekšējos gados aizsākto tradīciju – balvas “Lieliskākais pedagogs” pasniegšanu. Nominācijai “Lieliskākais pedagogs” no katras izglītības iestādes tiek izvirzīts skolotājs, pamatojoties uz audzēkņu vai vecāku anketām. Šogad to saņēma 19 izglītības iestāžu pedagogi. Sveikt lieliskākos skolotājus domes priekšsēdētājam palīdzēja skolēni Dace un Ernests no, pasniedzot īpaši darināto putnu kā brīva lidojuma, ticības, drosmes un mīlestības simbolu.

Par lieliskākajiem pedagogiem tika atzīti: Laine Orbidāne no Bebrenes skolas, Biruta Ģičevska no Ilūkstes vidusskolas, Anna Aņisimova no Salienas vidusskolas, Pāvel Snasels (Pavel Snasel) no Sventes vidusskolas, Jānis Briška no Špoģu skolas, Larisa Safronova no Zemgales skolas, Gaļina Romanceviča no Biķernieku skolas, Inese Sauša no Kalupes skolas, Tatjana Mihailova no Laucesas skolas, Gaļina Naumuškina no Lāču skolas, Aiva Linde no Naujenes skolas, Valentīna Vasiļonoka no Randenes skolas, Veneranda Kucina no Vaboles skolas, Lolita Millere no Ilūkstes “Zvaniņa”, Larisa Vansoviča no Naujenes “Rūķīša”, Anastasija Lukašenoka no Nīcgales “Sprīdīša”, Ināra Meldere no Medumu speciālās pamatskolas, Jānis Petrovskis no Augšdaugavas novada sporta skolas, Tatjana Mašņuka no Ilūkstes bērnu un jauniešu centra.

Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe uzrunā skolotājiem apbrīnoja viņu spēju pilnīgi veltīt sevi darbam - celties agri no rīta, mērot tālo ceļu līdz izglītības iestādei un lietot arvien sarežģītākas inovācijas. Izpilddirektors novēlēja skolotājiem ne tikai saglabāt cilvēcīgumu sevī, bet arī nodot to nākamajām paaudzēm.

Lai apzinātu, atbalstītu un apbalvotu Augšdaugavas novada izcilākos pedagogus, šogad Izglītības pārvalde rīkoja konkursu “Gada pedagogs”, aicinot pieteikt skolotājus vairākās nominācijās. Apbalvojumus saņēma:

“Gada pedagogs” nominācijā “Sirds devums” - Ērika Šaršune (Bebrenes VPV);

“Gada pedagogs” nominācijā “Iedvesma izaugsmei” - Nataļja Ogurcova (Sventes vidusskola);

“Gada pedagogs” nominācijā “Drošais plecs” - Inese Sauša (Kalupes pamatskola);

“Gada pedagogs” nominācijā “Ideju ģenerators” - Tatjana Lamņova un “Gada pedagogs” nominācijā “Spožais starts” - Jūlija Semjonova no Lāču pamatskolas;

“Gada pedagogs” nominācijā “Iespēju spārni” - Zita Kizilova (Vaboles pamatskola).

LIZDA Augšdaugavas novada skolotāju arodbiedrības vadītāja Vita Vanaģele pievienojās sveicēju pulkam: “Paldies skolotājiem par sadarbību ar arodbiedrību un par jūsu darbu izglītojamo audzināšanā! Lai ikdienā jūs pavada prieks un cerība uz labāku nākotni.” Viņa novēlēja saglabāt neizsīkstošo gara bagātību un mīlestību darbā ar skolēniem.

Skolotāju dienai veltītajā pasākumā sveica sešus skolotājus, kas sava mūža garumā daudzus Augšdaugavas novada iedzīvotājus ir veduši pa izglītības ceļu un nu dodas pelnītā atpūtā, uzsākot jaunu dzīves posmu. Tā ir Anita Meikšāne no Ilūkstes Raiņa vidusskolas, Aleksandrs Petkevičs no Zemgales vidusskolas, Boriss Jastrebovs un Tatjana Vertašonoka no Biķernieku pamatskolas, Rita Savicka no Ilūkstes “Zvaniņa” un Zoja Jevdokimova no Medumu speciālās pamatskolas.

Augšdaugavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska pasākuma izskaņā norādīja, ka priekšā ir gaidāmi daudzi izaicinājumi – gan bērncentrēta izglītība, gan kompetenču izglītība, gan daudzas citas lietas, vienlaicīgi paužot pedagogu spēju mainīties un attīstīties: “Divu vienādu mācību stundu skolotājam nemēdz būt, divu vienādu bērnu arī nav. Katrreiz jāizdomā kas jauns, lai mācību process varētu noritēt. Un mēs to varam! Mīļš paldies skolotājiem un novada vadībai par atbalstu izglītības nozarei.”

Radoši, pozitīvi, humoristiski un muzikāli pasākumu vadīja dziedātājs Ainars Bumbieris.

Teksts, foto: D. Bitiņš

Špoģu vidusskolas skolēni izzina Rēzekni