Dzejas dienas Vasiļovā  “Saules taka”

AKTUĀLI

14. septembrī, plkst. 13.30, Maļinovas pagasta Vasiļovā tradicionāls Dzejas dienu pasākums “Saules taka”.

Visi aicināti izbaudīt dzejas lasījumus Špoģu vidusskolas skolēnu izpildījumā, kā arī vietējo dzejnieku dzejas lasījumus. Pasākuma turpinājums Maļinovā  laukumā pie Saieta nama.

Maļinovas pagasta bibliotēkas vadītāja Elvīra Kokina

Latvijas Pasta pakalpojumus var saņemt klienta dzīvesvietā