Dubnā notiks senioru pasākums

Pagastu un pilsētu ziņas

Tuvojoties senioru svētkiem, tiek aicināti seniori un amatnieki piedalīties izstādē "Neturi sveci zem pūra” ar saviem rokdarbiem, kulinārijas izstrādājumiem u.c.

Pieteikties pie kultūras nama direktores Janīnas līdz 16. oktobrim.

Aicinu visus Dubnas pagasta seniorus piedalīties pasākumā. Jūs tur sagaidīs un priecēs Dubnas kultūras nama bērnu vokālais ansamblis "Uguntiņa” un Kalupes vīru vokālais ansamblis “Čvartaks”.

Apstiprināti Daugavpils novada stipendiju fonda ieguvēji