Zīmējumu konkurss skolēniem „SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949”