Diskoballe bērniem un pusaudžiem Maļinovā

AKTUĀLI

Maļinovas pagasta saieta nams gaidīs pagasta bērnus un pusaudžus uz diskoballīti kopā Transformeru. Pēc pasākuma bērnus un vecākus pagasta transports nogādās mājās.

Informācija par NĪN piedziņu nodokļa maksātājiem bez deklarētās dzīvesvietas